شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري و شوراها::
كمتر از 20 درصد تاكسي هاي اروميه فرسوده است
آموزش هاي تفكيك پسماند به 4 هزار شهروند
پروژه اي بدون توجه به مسائل مالي در زنجان آغاز نمي شود
اتصال خطوط اول و دوم قطارشهري مشهد تا پايان سال
كميته مناسب سازي معابر كردستان
مناسب سازي عابر بانك هاي كردستان
نفرين تراكم فروشي ، بلاي جان شهرها
زلزله تلنگري بر بافت فرسوده كرمانشاه
مهمترين نياز مهريز زيبا سازي است
35 شهردار در آذربايجان غربي معرفي شدند
صفحه بعد - نسخه اصلی