شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري و شوراها::
هيچ دستگاه دولتي حق خريد كالاي خارجي با بودجه دولتي را ندارد
هشدار پليس به بيش از ۲ميليون نوگواهينامه در نوروز
شب عيد دست‌خالي مانديم
رشد ۸ درصدي مسافرت هاي نوروزي
طرح آبياري قطره‌اي درنخلستان‌هاي بوشهر
قطع برق شهرهاي گلستان براثر طوفان
طوفان مازندران را درنورديد
11شهروندمحبوس درآسانسورنجات يافتند
تعامل سازنده شهرداري و ميراث فرهنگي
تيراندازي مرزبانان تركمنستان به صيادان ايراني
صفحه بعد - نسخه اصلی