شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : پيشرفت طرح بهسازي معابر پياده رو و احداث مسيرهاي دوچرخه(بهراه) به ۱۷۵ كيلومتر رسيد
یکشنبه، 3 اسفند 1399 - 10:20 کد خبر:61959
معاون فني و عمراني شهرداري تهران خبر داد: معاون فني و عمراني شهرداري تهران، از پيشرفت ۱۷۵ كيلومتري طرح بهسازي معابر پياده رو و احداث مسيرهاي دوچرخه(بهراه) خبر داد. به گزارش شهردارآنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس صفا صبوري ديلمي كه در تشريح دستاوردهاي اجرايي طرح ۵۰۰ كيلومتري احداث مسيرهاي دوچرخه و بهسازي معابر پياده رو موسوم به "طرح بهراه" سخن مي گفت، با بيان آنكه در پايان هفته چهل و چهارم اجراي طرح منتهي به پنجم بهمن ماه سال ۹۹ بيش از ۱۷۵ كيلومتر از معابر پياده رو شهر تهران بهسازي و به مسير ويژه دوچرخه سواري مجهز شده است، افزود: طرح مذكور هم اكنون در ۱۴۱ معبر در حال اجرا بوده و به لحاظ پراكندگي جغرافيايي، تمام مناطق ۲۲گانه شهر تهران را در بر گرفته است. وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن مردود دانستن اظهارات غيركارشناسي در خصوص پشتوانه مطالعاتي طرح بهراه، بنيان مطالعاتي اين طرح را متشكل از بررسي تطبيقي تجربيات اجرايي ساير كلانشهرهاي جهان و طراحي روشي مناسب براي شرايط خاص اقليمي، ترافيكي و شهرسازي شهر تهران دانست و تصريح كرد: بهراه بر خلاف تمام آزمون و خطاهاي انجام شده طي سال هاي گذشته، اقدامي با پشتوانه قابل دفاع مطالعاتي است؛ مطالعاتي كه بيش از ۹ ماه به طول انجاميده و طي آن، مسيرها و شاخصه هاي فني و اجرايي طرح ابتدا توسط كميته هاي مناسب سازي معابر در سطح مناطق و سپس متخصصان و كارشناسان معاونت فني و عمراني شهرداري تهران در سطحي بالاتر، طراحي و تدوين شد. در اين فرآيند از آرا و نقطه نظرات راهگشاي مديران محترم پليس راهور تهران بزرگ و كارشناسان خبره معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران نيز بهره گيري شد. معاون فني و عمراني شهرداري تهران، انتقاد از كميت محور بودن طرح بهراه را با توجه به نياز شهر تهران به ۲۰هزار كيلومتر طول پروژه احداث و بهسازي معابر پياده رو، بي اساس خواند و يادآور شد: در شرايطي كه بهسازي تمام پياده روهاي پايتخت در صورت اجراي سالانه ۵۰۰ كيلومتر طرح بهسازي، نزديك به ۴۰ سال طول مي كشد، انتقاد به ناكافي بودن اين اقدامات از ادعاي شتابزدگي يا كميت محور بودن طرح منطقي تر به نظر مي رسد. مهندس صبوري با بيان آنكه فضاي لازم براي تامين عرض ايمن عبور دوچرخه در اكثر نقاط، نه از فضاي پياده بلكه از فضاي سواره رو اخذ شده است، نگراني هاي مطرح شده در اين خصوص را با توجه به كاركرد مستقل مسيرهاي پياده و دوچرخه، رد و اضافه كرد: تمام مسيرهاي طراحي و اجرا شده قابليت نورپردازي و كنترل داشته و با توجه به تقاضاي بالاي ترافيكي و اصل اجتماع پذيري، به هيچ وجه در زمره فضاهاي بي دفاع شهري قرار نمي گيرند. معاون فني و عمراني شهرداري تهران، با بيان آنكه توفيق و اثرگذاري بيشتر طرح بهراه، علاوه بر استمرار اقدامات اجرايي در طول دوره هاي آتي مديريت شهري، نيازمند ايجاد فضاي نقد و مباحثه، اخذ بازخوردهاي مناسب از ذينفعان و رفع نواقص احتمالي است، تاكيد كرد: معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، دست تمام كارشناسان امور شهري را به گرمي فشرده و از نقد و بررسي ابعاد مختلف اين طرح عظيم عمراني استقبال مي كند.