شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : ۱۰ گود ساختماني در شمال تهران رفع خطر شد
شنبه، 2 اسفند 1399 - 17:09 کد خبر:61954
۱۰ گود ساختماني در نواحي دهگانه شمال تهران با تمهيدات لازم پر و از آنها رفع خطر شد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، سيد حميد موسوي شهردار اين منطقه با بيان مطلب فوق اظهار داشت: برخي از گودها با وجود عمق كم ولي به دليل قرار گرفتن در كنار مجموعه هاي فرهنگي و تجمعي، پر خطر محسوب مي شوند كه بر اساس ضوابطي كه در پي سازي داريم و همچنين مقررات ملي ساختمان و آيين نامه ۲۸۰۰ نسبت به رفع خطر آنها سريع بايد اقدام شود بر همين اساس ۱۰ گودي كه مي توانستيم با تمهيدات اوليه پر كنيم در سال ۹۹ نسبت به ايمن سازي و رفع خطر آنها اقدام كرديم. موسوي با اشاره به گود منسوب به بابك زنجاني تصريح كرد: مالكين فعلي اين گود مالكين قبلي نيستند و مجموعه هاي جديدي مالك اين پلاك شدند كه با وجود اينكه اين گود به خاطر نامي كه گرفته بود مورد توجه قرار داشت اما از گودهاي پر خطر پايين بود كه آن را رفع خطر كرديم. شهردار منطقه يك در خصوص هزينه پر كردن اين گودها خاطر نشان كرد: شهرداري بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ كه موضوع رفع خطر است هر هزينه اي كه براي ايمني شهر و صيانت از جان و مال شهروندان بايد انجام دهد را متقبل مي شود ولي هزينه آن به عنوان بدهي مالك ثبت و در زمان پايان كار از مالك دريافت مي شود. موسوي در خصوص رصد ساختمان‌هاي پرخطر نيز بيان كرد: عملكرد ما در سال ۹۸ پايش ۳۵۸ ساختمان پرخطر بود كه حدود ۸۰ ساختمان از اينها بيرون از منطقه و در لبه‌هاي مرزي منطقه را ارجاع داديم و۱۷۱ پرونده يا ملك پرخطر اولويت دو، ۱۰۷ مورد اولويت يك پرخطر بود كه ۲۵ مورد از اين ساختمان‌ها داراي ريسك بالا بودند كه براي همه اين ساختمان‌ها دستورالعمل صادر كرده و الزاماتي را به وجود آورديم و از بروز خطر جلوگيري كرديم. او تصريح كرد: از موارد داراي ريسك بالا، ۷ مورد اقدامي نكرده‌ و يا تمرد كرده‌اند كه يك تعدادي‌ از آنها را تعطيل كرده‌ و مابقي را هم از طريق مراجع قضايي و ضابط مسئول مربوطه پيگيري مي‌كنيم و رفع خطر ساير گودهاي پر خطر نيز در دستور كار منطقه قرار گرفته است.