شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : ديدار صميمانه دكتر سليمي معاون هماهنگي و امور مناطق با مديران و پرسنل اداره كل هماهنگي، نظارت و پيگيري امور مناطق شهرداري تهران
شنبه، 2 اسفند 1399 - 13:34 کد خبر:61950
به گزارش شهردارآنلاين به نقل از روابط عمومي اداره كل هماهنگي، نظارت و پيگيري امور مناطق در اين ديدار دكتر سليمي ضمن تبيين راهبردها و سياست هاي كلي معاونت هماهنگي‌ و امور مناطق افزود: اداره كل هماهنگي، نظارت و پيگيري امور مناطق به عنوان مركز پايش و تصميم سازي مديران جهت تسهيل امور مناطق ۲۲گانه قلمداد مي شود چرا كه گزارش ها و پيگيري كارشناسان اين اداره كل است كه مديران ارشد شهري را در فرايند تصميم سازي خود ياري مي رساند. وي افزود: هرچقدر مديران اين اداره كل به جزئيات بيشتر درون سيستم خود و شهرداري مناطق توجه داشته و به آن واقف باشند، بي ترديد شاهد دستاوردها و نتايج بسيار مهم و تاثير گذاري در سطح مناطق ۲۲گانه شهر تهران خواهيم بود. وي در پايان، ضمن استقبال از آغاز به كار رسمي دستياران مديريت شهري در حوزه معاونت هماهنگي و امور مناطق افزود: آغاز به كار دستياران مديريت شهري در اين اداره كل اتفاق بسيار خوبي است و اميدوارم به كمك استعداد و دانش اين نيروهاي جوان و نخبه در كنار مديران امور مناطق بتوان شاهد ايده‌هاي راهگشا و خلاقيت‌هاي مؤثري در فرايند تصميم سازي در امور مديريت شهري باشيم.