شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : كاشت و جابجايي درختان پروژه پل غير همسطح بزرگراه باقري با خيابان فرجام در فضاهاي مناسب
چهارشنبه، 29 بهمن 1399 - 16:52 کد خبر:61946
معاون خدمات شهري و محيط زيست شهرداري منطقه ۴ گفت: با توجه به آغاز پروژه پل غير همسطح بزرگراه شهيد باقري با خيابان فرجام، درختان محدوده اين پروژه جابجا و در بوستان هاي اطراف و سطح معابر كاشته مي شوند. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۴، "حميدرضا فرخي" با اعلام اين خبر و با بيان اينكه پروژه پل غير همسطح بزرگراه شهيد باقري با خيابان فرجام يكي از پروژه هاي فاخر مديريت شهري به دليل روانسازي ترافيكي شرق و شمال شرق تهران محسوب مي شود افزود: به منظور جلوگيري از آسيب ديدگي درختان واقع در مسير اين پروژه در محدوده بزرگراه شهيد باقري تقاطع خيابان فرجام، بر اساس راي كميسيون ماده ۷ نسبت به جابجايي و كاشت درختان در فضاهاي مناسب اقدام خواهد شد. معاون خدمات شهري و محيط زيست شهرداري منطقه ۴ ضمن قدرداني از شكيبايي شهروندان در اجراي اين پروژه شهري گفت: پروژه پل غير همسطح بزرگراه شهيد باقري با خيابان فرجام با حداكثر سرعت توسط معاونت فني و عمراني شهرداري منطقه ۴ در حال انجام است و همكاري شهروندان مي تواند سرعت اجراي پروژه را افزايش دهد.