شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : آغاز نهضت پاركينگ سازي در پايتخت براي ساماندهي وضعيت پارك خودروها/ استفاده از فضاهاي زيرسطحي شهر براي تأمين پاركينگ
چهارشنبه، 29 بهمن 1399 - 16:46 کد خبر:61941
محمد سالاري گفت: تصويب طرح «الزام شهرداري به ارائه برنامه عملياتي احداث پاركينگ عمومي در شهر تهران و پاركينگ‌هاي زيرسطحي با رويكرد مشاركتي» آغازگر نهضت پاركينگ سازي در پايتخت خواهد بود. به گزارش معاونت ارتباطات و امور بين‌الملل شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در توضيح طرح يك‌فوريتي كميسيون‌هاي شهرسازي و معماري و برنامه‌وبودجه مبني بر «الزام شهرداري به ارائه برنامه عملياتي احداث پاركينگ عمومي در شهر تهران و پاركينگ‌هاي زيرسطحي با رويكرد مشاركتي»، گفت: ما موضوع اين طرح را طي چندين ماه گذشته موردبحث و بررسي قرارداديم، نگراني براي پيدا كردن جاي پارك در سطح خيابان‌هاي شهر تهران يكي از مهم‌ترين چالش‌ها و مشكلات امروز شهروندان تهراني است. وي ادامه داد: تهران، شهري خودرو محور است و تعداد قابل‌توجهي خودرو در سطح شهر حضور دارند و اين موضوع موجب شده، جاي پارك ماشين به يكي از ابر چالش‌هاي شهر تبديل شود و عملاً بسياري از كوچه‌ها و خيابان‌ها تبديل به توقفگاه شده‌اند و تردد در آن‌ها به‌سختي صورت مي‌گيرد. سالاري با اشاره به تصميمات خوب اتخاذشده توسط شوراي پنجم براي رفع اين معضل، اظهار داشت: ما طي تصميمي، شهرداري تهران را ملزم كرديم نسبت به تأمين پاركينگ‌هاي محله‌اي اقدام كند و براي اين منظور هم اعلام كرديم كه شهرداري مكلف است كل منابع درآمدي حاصل از كسري پاركينگ در ساختمان‌هايي كه امكان تأمين پاركينگ ندارند را پس از واريز در حسابي جداگانه، صرفاً در اين حوزه هزينه كند. اين عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: يكي ديگر از اقدامات خوبي كه صورت گرفته ما در حوزه شهرسازي و معماري اين است كه پس از پيگيري‌هاي مكرر توانستيم در تعامل با سازمان ثبت‌اسناد، آن‌ها را اقناع كنيم تا ساختمان‌هايي كه كسري پاركينگ دارند، بتوانند در جاي ديگري پاركينگ بگيرند و سند نيز براي آن‌ها زده شود. طرح تفصيلي اين زمينه را فراهم كرده بود كه اگر يك ساختماني كسري پاركينگ داشت، بتواند در شعاع ۲۵۰ متري اين كسري را جبران كند اما سازوكار ثبت سند آن فراهم نشده بود كه خوشبختانه ما توانستيم اين موضوع را محقق كنيم. وي بابيان اينكه امروز پاركينگ سازي توجيه اقتصادي دارد و اعداد و ارقام قابل‌توجهي براي خريد فروش آن مطرح مي‌شود، گفت: اكنون هم سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي پاركينگ سازي انگيزه اقتصادي دارند و هم شهرداري مجموعه‌اي از ظرفيت‌هاي مغفول مانده ازجمله فضاهاي زيرسطحي را دارد كه مي‌تواند آن‌ها را بالفعل كند. كشورهاي توسعه‌يافته از فضاهاي زيرسطحي براي تأمين سرانه‌هاي خدماتي و پاركينگ استفاده مي‌كنند. سالاري با اشاره به طرح «الزام شهرداري به ارائه برنامه عملياتي احداث پاركينگ عمومي در شهر تهران و پاركينگ‌هاي زيرسطحي با رويكرد مشاركتي»، افزود: اين طرح شهرداري را مجاز مي‌كند، مبتني بر سازوكارهاي قيدشده در طرح كه بر مبناي كار كارشناسي تهيه‌شده است، زمينه را براي نهضت پاركينگ سازي در پايتخت فراهم كند و اين رويكرد و الگو مي‌تواند به ساير شهرهاي كشور تعميم پيدا كند و به‌عنوان يكي از پارادايم‌هاي شيفت‌هاي حوزه شهرسازي و معماري در اين دوره محسوب شود. اجراي اين طرح هيچ بار مالي براي شهرداري ندارد بلكه ارزش‌افزوده و درآمد نيز دارد، هرچند هدف اصلي ما از ارائه اين طرح ساماندهي وضعيت نابسامان پارك خودرو در كوچه‌ها و خيابان‌ها با مشاركت بخش خصوصي و استفاده از فضاهاي زيرسطحي شهر است. يك‌فوريت اين طرح پس از بحث و بررسي توسط اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.