شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : دستياران مدير در سازمان بازرسي كار خود را آغاز كردند
سه شنبه، 28 بهمن 1399 - 12:19 کد خبر:61935
سه دستيار مدير در سازمان بازرسي كه از طريق برگزاري آزمون عمومي و مصاحبه‌هاي تخصصي پذيرفته شدند، معرفي و كار خود را آغاز كردند. به گزارش روابط‌عمومي سازمان بازرسي؛ در نشست شوراي معاونين سازمان بازرسي كه با حضور رييس سازمان، معاونان و بازرسان مناطق ۲۲گانه با محوريت حوزه شهرسازي برگزار شد، مسعود حمزه‌اي رئيس سازمان بازرسي در خصوص ارجاع مسائل و موضوعات جزئي و كلي مناطق به هيئت تخلفات تاكيد كرد: اگر تخلفات جزئي در سطح مناطق بررسي و رفع شود فرصت رسيدگي بهتر و با سرعت بيشتر به تخلفات گسترده‌تر و جدي‌تر فراهم خواهد شد. حمزه‌اي با بيان اينكه تمامي اطلاعات حوزه شهرسازي در سامانه‌ي تعريف شده مربوط به اين حوزه ثبت مي‌شود، اظهار داشت: اطلاعات و داده‌هايي كه از طريق اين سامانه استخراج مي‌شود، در هر زماني قابل دسترس بوده و مديران بازرسي مناطق مي‌توانند از تحليل داده‌ها براي مقايسه وضعيت مناطق در حوزه شهرسازي استفاده كنند. وي مقايسه عملكرد حوزه شهرسازي مناطق را در سه محور تشريح كرد و افزود: در محور اول، مقايسه يك منطقه با ساير مناطق صورت مي‌پذيرد كه در اين وضعيت با در نظر گرفتن شرايط هر منطقه، نبايد تفاوت معناداري ميان مناطق وجود داشته باشد. محور دوم مقايسه يك منطقه با عملكرد خود در بازه زماني مشابه و محور سوم نيز مقايسه با استانداردهاي تدوين شده توسط حوزه شهرسازي مي‌باشد. دسترسي بازرسان به مصوبات شوراي معماري قبل از ابلاغ الزامي است رئيس سازمان بازرسي با تاكيد بر اينكه دسترسي مديران بازرسي به مصوبات شوراي معماري قبل از ابلاغ براي اجرايي شدن الزامي است، تصريح كرد: بازرس بايد خروجي مصوبات شورا را قبل از اينكه تبديل به فرم‌هاي گواهي شده و ابلاغ شود در دسترس داشته باشد تا فرصت براي بررسي و انطباق با ضوابط و مقررات براي وي فراهم شده باشد. حمزه‌اي در پايان با تاكيد بر رويه‌سازي ارائه چك ليست‌ها و گزارشات دوره‌اي توسط مديران بازرسي گفت: يكي از دغدغه‌هاي مهم ما چارچوب‌مند كردن گزارشات بازرسي بود كه خوشبختانه با تلاش همكارانم در حال پايش دوره‌اي اين گزارشات به صورت منظم هستيم. گفتني است در اين جلسه ضمن معرفي و آغاز به كار سه نفر از دستياران مدير در حوزه سازمان بازرسي، معاونان و مديران حاضر در جلسه نيز نظرات و ديدگاه‌هاي خود حول موضوع جلسه را مطرح و پاسخ‌هاي لازم را دريافت كردند.