شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : ناايمن بودن ساختمان، دليل تعطيلي سينما گلريز؛
شنبه، 25 بهمن 1399 - 21:12 کد خبر:61924
تعطيلي سينما گلريز در روزهاي اخير واكنش هايي را در فضاي مجازي و رسانه اي به دنبال داشته است. روابط عمومي شهرداري منطقه ۶ تهران در توضيح دلايل و روندي كه منجر به توقف فعاليت‌هاي سينما گلريز شده اعلام كرد: سينما گلريز به دليل فرسودگي و قديمي بودن بناي ساختمان و همچنين عدم رعايت دستور‌العمل‌ها و قوانين آتش‌نشاني در وضعيتي خطرناك و ناايمن قرار دارد. بر اساس استعلام اداره كل معماري و ساختمان شهرداري تهران از سازمان نظام مهندسي استان تهران و پس از استماع گزارش اين سازمان و تاييد موارد مطرح شده در خصوص نقص‌هاي فني و ساختماني كه در گزارش احصا شده است در نهايت اداره كل معماري و ساختمان شهرداري تهران طي درخواستي از شهرداري منطقه ۶ و پس از طرح موضوع در كميسيون بند ۱۴ ماده ۵۵ و تصويب كميسيون مربوطه شهرداري منطقه موظف به توقف فعاليت اين سينما به دليل ناايمن بودن گرديد. بر اساس اعلام روابط عمومي شهرداري منطقه ۶ پس از تصويب توقف فعاليت سينما گلريز ذي‌نفعان سينما پس از اعتراض به اين حكم گواهي تاييد بناي ساختمان - از طرف مهندسين سپهر آسمان - را ارائه كردند و سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز مبتني بر اين گواهي مراتب را جهت بررسي به سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع داده است. در گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان، مواردي از جمله وجود شكاف، عدم وجود دستگاه‌هاي مناسب تهويه هوا، عدم رعايت مبحث ۱۴ مقررات ملي ساختمان، وجود ترك‌هاي سازه‌اي در ديواره ساختمان وجود دارد و ساختمان مذكور فاقد سيستم باربر جانبي تشخيص داده شد كه مراتب آن طي نامه‌اي در مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۷ به اداره كل ساختمان و معماري شهرداري تهران اعلام شد. در بخش ديگري از گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۶ تهران آمده است: ذي‌نفعان با اعمال اصلاحاتي تاييديه آتش‌نشاني را اخذ كرده‌اند اما در خصوص عدم استحكام بنا نظر كارشناسي اداره كل ساختمان و معماري شهرداري تهران مستند به گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان همچنان اعتبار داشته و با توجه به سابقه و تجربه حوادثي نظير پلاسكو و خطرات جاني كه ساختمان مذكور براي شهروندان مي تواند به دنبال داشته باشد مراتب به دادسراي ناحيه ۳۷ اعلام شد و پس از بررسي هاي قضايي با تاكيد دادسرا و حضور عوامل انتظامي و جهت پيشگيري از خطر و مخاطره جاني، فعاليت اين سينما متوقف شد. لذا لازم به ذكر است با درك دغدغه اهالي فرهنگ و هنر و هنردوستان و در نظر گرفتن و تاكيد بر سلامت و ايمني شهروندان، سينما گلريز در صورت رفع موانع قانوني و اخذ تاييديه فني استحكام بناي ساختمان و همچنين رعايت ضوابط مقررارت ملي ساختمان مي‌تواند مجددا فعاليت خود را از سر گيرد.