شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز و تخريب بافت تاريخي و طبيعي محله كن
شنبه، 25 بهمن 1399 - 14:25 کد خبر:61922
محمود كلهري شهردار منطقه ۵ از اجراي طرح صيانتي ويژه از محله كن خبر داد و افزود: كارگروهي قدرتمند براي جلوگيري از تخريب كن و حفاظت از آن تشكيل شده تا ساخت و سازهاي غير مجاز را بررسي و ضمن برخورد با عوامل دخيل در آن،از ميراث طبيعي و تاريخي اين محله صيانت نمايند. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۵، محمود كلهري شهردار منطقه ۵ در جلسه كارگروه طرح حفاظت و صيانت و ساماندهي باغات كن گفت: بايد فراتر و عميق تر و راهبري تر به اين كارگروه نگاه شود. بايد كن حفظ شده و نگذاريم تخريب شود و در كنار آن خدمات عمراني و توسعه اي براي كن ايجاد شود.بايد سياستگذاري كنيم كه كن بيش از اين به سمت تخريب نرود. وي با بيان اينكه موضوع توسعه كن اينقدر مهم است كه مي طلبد جمع بزرگي از معاونين و شهرداران نواحي در اين كارگروه در مورد آن بحث كنند تا به اهميت آن پي بيريم تاكيد كرد: بنا نداريم چند سال ديگر بگويند براي كن هيچ كاري نشده است.بايد يك متولي مشخص داراي اختيار چترش را باز كند و مستقر شود. كلهري افزود: اگر واقعا در بافت مسكوني كن كسي هست كه گاز ندارد به هيچ چيز نگاه نكنيد و به او گاز برسانيد به شرطي كه مالك باشد و تمام موانع را در اين زمينه برداشته و راه ميانبري بزنيد. شهردار منطقه ۵ با بيان اينكه در بالاترين سطح منطقه بايد موضوع كن بررسي شده و چكش كاري شود اذعان داشت: هيچ كدام از محلات ۲۹گانه شرايط كن را ندارند اما كن را استثنا ديديم چون استثناست و ويژه هست و حتي براي پروژه هاي توسعه محلي كن نيز بايد در كارگروه بحث شود. كلهري افزود: صفر تا صد موضوعات كن چه در حيطه وظايف ما هست چه نيست بايد در اين كارگروه بررسي شود و آنهايي كه در حيطه وظايف ماست انجام شود و آنهايي كه نيست با نهاد مربوطه رايزني كنيم تا جواب بگيريم تا جلوي تخريب ها گرفته شده و كمبود و كاستي هاي آن هم برطرف شود. شهردار منطقه ۵ ساماندهي صنوف،چرايي صدور مجوز كمپ هاي ترك اعتياد و حضور اتباع بيگانه را از جمله چالش هاي كن دانست و در مورد ساخت و ساز غير مجاز در اين محله تصريح كرد: در مورد ساخت و سازهاي غير مجاز اين كارگروه بايد بررسي كند كه شروعش از كجاست،چه كساني در آن دخيل هستند و اگر فسادي در آن بود نه تنها برخورد اداري بلكه برخورد كيفري هم خواهيم داشت. وي با تاكيد بر اينكه در اين كارگروه بايد از هر گونه ساخت و ساز غير مجاز جلوگيري شود تاكيد كرد: در اين بخش ها نه با كسي تعارف دارم و نه مي خواهم بر كوتاهي ها سرپوش بگذارم وبه شدت با هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز برخورد مي كنيم. كلهري در پايان گفت: هدف ما اين است كه كيفيت زندگي در كن بالابرود وكاري كنيم كه يك شهروند ما در محله كن از زندگي در آن و قدم زدن در كوچه باغ هاي اين محله لذت ببرد.