شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : شهردار تهران شخصا مصوبه حفاظت از ميراث معاصر را دنبال كند/ برند حناچى پل و اتوبان نيست، فرهنگ و ميراث است
دوشنبه، 20 بهمن 1399 - 05:37 کد خبر:61904
‌‎به گزارش معاونت ارتباطات و امور بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران علي اعطا روز يكشنبه در جريان دويست و هفتادمين جلسه شوراي شهر با اشاره به مصوبه الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه حفاظت از ميراث معماري معاصر شهر تهران در تاريخ ۲۱ ارديبهشت ماه سال جاري گفت: به موجب اين مصوبه مقرر شده بود شهرداري تهران در يك بازه زماني دوماهه مجموعه‌اي از اقدامات را انجام دهد. ‌‎وي گفت: مقرر بود شهرداري تهران با رويكردهايي از جمله سياست‌هاي مالي و كالبدي و بهره برداري، جهت حفاظت از اين آثار پيگيري ثبت برخي از اين آثار در فهرست ميراث فرهنگي، تهيه بانك اطلاعاتي و مسائلي از قبيل حق انتقال توسعه، لايحه را ارائه دهد. ‌‎اعطا ادامه داد: اخيراً اقدامات خوبى در معاونت شهرسازي و معماري و سازمان نوسازي در اين خصوص انجام شده اما آنچه مشهود است اين است كه در مهلتي مقرر و زمان مناسب، اين مصوبه در اين دوره به سرانجام نخواهد رسيد. ‌‎سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه اين مصوبه شورا بر مبناي يكي از راهبردهاي طرح جامع تهران است كه از لزوم حفاظت از آثار فرهنگي و تاريخي و معاصر شهر تهران صحبت مي كند، اظهار داشت: برند شهردار تهران ساخت پل و تونل نيست، فرهنگ و هويت و ميراث است. ‌‎رئيس كميته معماري و طرح هاي شهري تاكيد كرد: اين مصوبه بر اساس طرح جامع بوده است؛ طرح جامعي كه در دولت دوم اصلاحات، دكتر حناچي از كساني بود كه از راهبران تهيه طرح بود. ‌‎به گفته وي، يكي از جهت‌گيري‌هاي اين مصوبه حفاظت از بافت‌ها و بناهاي ارزشمند معاصر است و موجب شگفتي است كه در اين دوره كه شوراي شهر هم به اين مسائل گرايش دارد، با اولويت دست چندم با آن برخورد مي‌شود. ‌‎وي با بيان اينكه تقريباً هر هفته يا هر ۱۰ روز يكبار خبر تخريب بناها و آثار ارزشمند را كه هويت كالبدي و هويت منظرين شهر را تشكيل مي دهند مي شنويم، گفت: براي اين بي عملي، سستي و تعلل، اگر اراده جدي شكل نگيرد، ماه‌هاي آينده هم سپري مي‌شود و اين مصوبه كه دغدغه اين دوره از شورا بوده، به بايگاني مصوبات ۲۰ سال اخير شوراهاي شهر مي پيوندد. ‌‎اعطا از شهردار تهران خواست كه در رابطه با اجراي اين مصوبه تعلل نشود و خود پيروز حناچي اين مصوبه را به طور مستقيم دنبال كند تا به نتيجه برسد.