شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : نمي‌شود در طراحي‌هاي شهري ذي‌نفعان را ناديده بگيريم/ ضرورت تقويت جزئي نگري براي عملياتي شدن طرح‌ها
جمعه، 10 بهمن 1399 - 09:31 کد خبر:61869
صبح امروز «كارگاه مجالي براي طراحانه انديشيدن به فرصت‌هاي شهري خيابان وليعصر» با هدف تبديل خيابان وليعصر به خياباني كامل و حركت در مسير ثبت جهاني با حضور ۱۴ گروه معمار و طراح شهري، در سه پنل تخصصي برگزار شد. در پنل اول اين كارگاه طرح‌هايي براي اصلاح بن بست فلق، حد فاصله خيابان‌هاي جهان‌تاب و سي و دوم، ابتداي خيايان سيد جمال‌الدين اسدآبادي و خيابان اتحاديه و مقابل دانشگاه تهران ارائه شد. مصطفي كاظمي، مشاور و مدير كل دفتر شهردار تهران كه در اين پنل حضور داشت با بيان اينكه طرح‌هايي كه ارائه داده مي‌شود بايد جنبه اجرايي داشته باشد، گفت: در واقع اگر بتوانيم جزييات را مشخص كنيم، تفاوت ميان طرح و خروجي زياد نخواهد بود. شهرداري تهران با پيمانكاران مختلف سروكار دارد، بايد طرح‌ها به گونه‌اي باشند كه پيمانكاران بتوانند آن را تبديل به خروجي مطابق با طرح كنند. او همچنين با اشاره به ناديده گرفته شدن كف خيابان و مشخص نبودن مصالح مورد استفاده در طرح‌ها، گفت: بنا بر آب و هوا، ميزان تردد، شكل خيابان و غيره بايد نوع مصالح استفاده شده در كف خيابان تفاوت داشته باشد و اين موضوع در طرح‌ها بايد مشخص شود. مدير كل دفتر شهردار تهران اضافه كرد: همچنين در طراحي‌ها خط آسمان نيز اهميت زيادي دارد، اينكه شهروندان از پايين چه چيزي را مي‌بينند و اگر فردي از بالا ببينيد، چه سازه‌هايي مقابل چشمش قرار دارد، اهميت دارد. كاظمي با بيان اينكه در طرح‌هاي ارائه شده به گونه‌هاي گياهي كم‌تر پرداخته شد، تاكيد كرد: ما در طرح‌ها بايد به رفتاري كه شهروندان با اين محيط‌ها دارند و مخاطبان نيز توجه كنيم. طراحي براي مردم نبايد باشد بايد با مردم باشد. بايد حس تعلق در مردم ايجاد كنيم و نمي‌شود نسبت به مخاطبان و ذي نفعان بي تفاوت باشيم. او همچنين با اشاره به وجود عناصر مزاحم در طول خيابان وليعصر گفت: شايد اين عناصر به چشم شهروندان كم‌تر بيايد اما حضور دارند و چهره مسير را برهم مي‌زند. در طرح‌ها بايد به حذف اين زوائد هم توجه شود. مشاور شهردار تهران اضافه كرد: معتقدم ما در طراحي كلان حرفه‌اي هستيم اما در طراحي جزييات نه. اگر ياد بگيرم جزييات را طراحي كنيم در طراحي كلان هم موفق خواهيم بود. او همچنين به تاثير علوم شناختي در طراحي شهري اشاره كرد و تاكيد كرد كه؛ در اصلاح رفتارهاي شهروندان و تغيير آن‌ها مي‌شود از علوم شناختي استفاده كرد. در ادامه ايماني جاجرمي، جامعه‌شناس نيز با بيان اينكه ايده‌ها بايد ارتباط بين خيابان وليعصر را با شهر تهران برقرار كند، گفت: فضاي شهري بايد زيرساخت اجتماعي نيز داشته باشند. فضايي براي آشناهايي اتفاقي، درنگ‌ها.درعين حال بايد تصويري از آينده نيز در طرح‌ها ارائه شود كه كه بدانيم كه در آينده چه فضايي داريم و با آن ارتباط برقرار كنيم. او همچنين با بيان اينكه نيم رخ اجتماعي از مسائلي است كه بايد در طرح‌ها ديده شود، اضافه كرد: اينكه چه آدم‌هايي اطراف اين پروژه زندگي مي‌كنند؛ اهميت زيادي دارد. درعين حال من مخالف اين موضوع هستم كه در طرح‌هاي شهري امتياز بيشتري به گروه‌هاي بهره‌مند داده شود و مشكل ما در تهران همين مونوپل گروه‌هاي اقتصادي است. او اضافه كرد: در عين حال بايد پيامدهاي طرح‌ها نيز مشخص و در در ارائه‌ها، تحليل‌هاي جنسيتي لحاظ شود. اينكه طرح بيشتر به نفع زنان است يا مردان، آيا سالمندان در طراحي‌ها جايي دارند يا نه ودر عين حال مشخص باشد اجرا كننده طرح‌ها بخش خصوصي يا شهرداري است؛ نوع تعامل هركدام از اين بخش‌ها متفاوت است. تورج فرهادي، شهردار منطقه ۶ نيز معتقد است كه؛ براي اجراي طرح‌ها بايد واقع‌نگر بوده و پاهاي خود را بر روي زمين بگذاريم. خيابان وليعصر ستون فقرات شهر تهران است و اقدامات ما در اين خيابان اهميت زيادي دارد. او ادامه داد: علاوه بر داستن نقش خيابان وليعصر بايد بين طراحي‌ها نيز ارتباط منطقي ايجاد شود. هر اقدامي بايد مانند نخ تسبيح به هم مرتبط باشد و وقتي از بالا به خيابان وليعصر نگاه مي‌كنيم، ارتباطي جدا نشدني بين عناصر ببينيم كه در عين حال قابليت اجرايي شدن هم داشته باشند.