شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : بدهي‌هاي شهرداري عمدتا به بانك‌هاست
یکشنبه، 5 بهمن 1399 - 13:14 کد خبر:61843
حناچي در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه بودجه سال۱۴۰۰ نسبت به سالجاري تنها ۶ هزار ميليارد تفاوت دارد، تحقق آن را رويايي ندانست. بدهي‌هاي شهرداري حالت ايستا ندارد و بخشي از آن پرداخت مي‌شود و عمده آن مربوط به بدهي بانكي است كه وقتي مدت آن مي‌گذرد بهره بالاي ۳۰ درصد به آن مي‌خورد. قانون سوت اگر در شورا به تصويب برسد، بخشي از بودجه شهرداري به كساني تعلق مي‌گيرد كه اسناد فساد را افشا كنند البته سال پيش هم سه رديف بودجه پيش بيني شده بود. پيروز حناچي شهردار تهران در حاشيه حضور امروز در صحن شوراي شهر با اشاره به رقم ۳۶ هزار ميلياردي بخش اصلي بودجه سال آينده گفت: امسال اولين سالي است كه تبصره‌ها به منظور ايجاد شفافيت در لايحه آمده و اين مساله به شفافيت بودجه نيز كمك مي‌كند كه رقم آن ۱۱ هزار ميليارد برآورد شده است. شهردار تهران گفت: اگر سطح دوم به تصويب برسد ۳۲پروژه اولويت دار كه نيازمند اعتبارات ويژه‌اي هستند مانند محور قطار تهران و تبريز، دره اوين، خلازيل و هرندي كه نگاه بودجه اجتماعي دارد محقق شود. حناچي افزود در اين بودجه اعتباراتي براي توسعه محلي ديده شده و با توجه به ادامه شرايط كرونايي به معيشت شهروندان نيز با نگاه اجتماعي توجه مي‌شود. شهردار تهران در خصوص ميزان بدهي‌هاي شهرداري گفت:  بدهي‌هاي ما حالت ايستا ندارد و بخشي از آن پرداخت مي‌شود و عمده آن مربوط به بدهي بانكي است كه وقتي مدت آن مي‌گذرد بهره بالاي ۳۰ درصد به آن مي‌خورد و به نفع شهرداري است كه اين ميزان بدهي پايين نگه داشته شود و تلاش مي‌كنيم بدهي‌هايمان را تراز نگه داريم، رقم بدهي به پيمانكاران رقم قابل توجه نيست و مبالغ خرد آن پرداخت شده است و عمدتاً پيمانكاري درشت باقي مانده است. شهردار تهران همچنين افزود موضوع حمل و نقل با اين اعتبارات حل نمي‌شود و نمي‌توان كار بزرگي انجام داد ضمن اينكه حمل و نقل در پايتخت موضوع حاكميتي است و دولت نمي‌توان از زير بار اين مسئوليت شانه خالي كند حناچي در خصوص پيش بيني بخشي از بودجه براي افشاي فساد نيز توضيح داد:  قانون سوت اگر در شورا به تصويب برسد، بخشي از بودجه شهرداري به كساني تعلق مي‌گيرد كه اسناد فساد را افشا كنند البته سال پيش هم سه رديف بودجه پيش بيني شده بود. حناچي درباره انتقادات اعضاي شورا به رويايي بودن بودجه سال آينده و عدم تحقق بودجه نيز گفت: معمولاً در ماه‌هاي آخر سال وضعيت تأمين اعتبارات بهتر است، و تا الان بالاي ۷۰ درصد بودجه تحقق يافته و تحقق بودجه سال آينده هم امكان پذير است و بودجه ۳۶ هزار ميلياردي پايه‌اش هماني است كه به شورا داده شده و نسبت به سال قبل ۶ هزار ميليارد تفاوت داشته است.