شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : خدمات فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه ۴ در محله گلشن توسعه مي يابد
شنبه، 17 آبان 1399 - 09:29 کد خبر:61487

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه ۴ تهران از تكميل، مرمت و تعميرات اساسي در سراي محله گلشن خبر داد و گفت: با بازسازي و نوسازي ساختمان سراي محله گلشن؛ خدمات فرهنگي، اجتماعي شهرداري منطقه در اين محله توسعه مي يابد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۴، "محمد خادمي" با اشاره به فعاليت هاي سراهاي محله ها در شهر گفت: سراهاي محلات به عنوان نهادي كه از  ظرفيت‌هاي مادي و معنوي موجود در محله براي بهبود وضعيت آن استفاده مي كند، مشاركت مردمي را در اداره محله سبب مي شود و اين امري مهم است كه نمي توان از آن به راحتي گذشت.
او ادامه داد: در اين راستا رسيدگي به سراهاي محلات در نواحي نه گانه منطقه ۴ از اموري است كه همواره بدان توجه شده و در نخستين گام سراي محله گلشن كه در گذشته به عنوان ساختمان مركز خدمات رفاهي استفاده مي شد، پس از تعميراتي به عنوان سراي محله گلشن در حال خدمات رساني به شهروندان است.
خادمي با اشاره به اين اقدامات گفت: رنگ آميزي كامل ساختمان، جمع آوري حفاظ پنجره ها ، تعميرات اساسي محل نگهباني، بازپيرايي فضاي سبز محوطه،  تعمير  سقف كاذب ساختمان و سالن آمفي تئاتر از جمله اقدامات صورت گرفته در ساختمان جديد سراي محله است.
 معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه ۴ در ادامه خاطرنشان كرد: هم اكنون سراي محله گلشن جهت فعاليت دستگاه هاي خدمات رسان همچون اورژانس، دفتر توسعه محلي، مديريت نو آوري شهري و استفاده شهروندان از كتابخانه شهيد  آويني در اين سرا در حال خدمت رساني است.
خادمي در پايان با اشاره به كلاس هاي آموزشي سراي محلات گفت: به منظور توسعه خدمات اجتماعي و رفاهي براي شهروندان در سراهاي محله هاي بيست گانه منطقه ۴ كلاس هاي گوناگون آموزشي در حال برگزاري است كه امروزه به دليل شيوع ويروس كرونا اين كلاس ها به صورت مجازي برگزار و از طريق سراهاي محلات به شهروندان اطلاع رساني مي شود.