شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : مشكلات تهران، ناشي از تصميمات نادرست در پنج دهه اخير است/ در هفته تهران ۵۰ پروژه كوچك مقياس محله اي افتتاح مي شود
یکشنبه، 13 مهر 1399 - 09:25 کد خبر:61398

رييس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: مشكلات امروزه تهران، ناشي از تصميمات نادرست و عدم تصميمات درست در پنج دهه اخير است، كه مي توان با اصلاح رويه هاي مديريتي و تصميم گيري صحيح و اجراي درست تصميمات، اين روند را اصلاح كرد. و شهري مدرن، بي نظير در منطقه و كم نظير در جهان را از درون تهران بازآفريني كرد.
 محسن هاشمي در ابتداي دويست و چهلمين جلسه شورا، با آرزوي سلامتي و بهبودي براي خانم صدر اعظم نوري و خانم نژاد بهرام گفت: ابتدا پيروزي شيرين پرسپوليس تهران بر النصر سعودي در جدالي نابرابر را به همه ايرانيان تبريك مي گوييم و آرزوي موفقيت نماينده كشورمان را در فينال آسيا داريم.
وي با اشاره به گراميداشت روز نيروي انتظامي گفت: ابتدا سيزدهم مهر، روز نيروي انتظامي و آغاز هفته نيروي انتظامي را خدمت تمامي خدمتگزاران حوزه امنيت و نظم عمومي تبريك مي گوييم. و اميدواريم كاركرد و عملكرد پليس كه تعامل و ارتباط تنگاتنگي با مديريت شهري نيز دارد، روندي مثبت و بهبودي كيفي و كمي را شاهد باشد. و كمبودهاي زيرساختي حوزه انتظامي با همكاري مديريت شهري برطرف گردد.
وي در ادامه افزود: همچنين فردا در تقويم، روز تهران نامگذاري شده است، كه با پيگيري هاي اعضاي شورا به ويژه آقاي مسجد جامعي قرار است هفته تهران را گرامي بداريم و در اين هفته ۵۰ پروژه كوچك مقياس محله اي قرار است افتتاح شود.
وي افزود: از ۲۳۵ سال قبل كه تهران عملا بعنوان مركز حكومت قاجار تعيين شد، در مقياس شهرهاي كهن جهان، زمان زيادي سپري نشده است، بخصوص كه ۱۱۳ سال قبل، در سال ۱۲۸۶ هجري شمسي، تهران، رسما بعنوان دارالخلافه، توسط مجلس مشروطه تعيين شده است. و شايد بتوان بخش عمده توسعه تهران را مربوط به نيم قرن اخير، يعني از اواخر دهه چهل و با افزايش درامد نفتي كشور دانست.
هاشمي گفت: بنابراين تهران در مقايسه با بسياري از كلانشهرهاي جهان، شهري جوان و نوپاست. شهري با ظرفيت هاي طبيعي و انساني كم نظير. شهري كه مي تواند موتور محركه اقتصاد ايران و منطقه در جهت توسعه اي پايدار باشد.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه گفت: اما متاسفانه همزمان با نگاه مثبت و فرصت محور به تهران، نگاهي منفي و تهديد محور نيز به اين شهر وجود دارد. نگاهي كه تهران را بعنوان منبعي از تهديدات بالقوه و بالفعل مي داند. از آلاينده هاي فزاينده تا تاب آوري پايين در برابر سوانح. شهري پر از معضلات اجتماعي و فرهنگي.
هاشمي همچنين افزود: پرسش اينجاست كه اگر با نگاهي منفي گرايانه به تهران بنگريم، با چه پيامدهاي مواجه خواهيم شد؟ پاسخي كه داده مي شود، انتقال پايتخت از تهران است. صرف نظر از شعاري بودن و غيرقابل اجرا بودن اين ايده، به لحاظ تامين منابع و مشكلات زيرساختي، بايد پرسيد اين روش پاك كردن صورت مساله به كجا خواهد انجاميد؟
وي اظهار داشت: آيا با اين نگاه، سرنوشت همه كلانشهرهاي ما نابودي نخواهد بود؟ چگونه ديگر كشورها با اصلاح و ساماندهي معضلات خود مي توانند به بازافريني و نوسازي شهرهاي خود اقدام كنند؟ آيا بايد با ايجاد مشكل در يك شهر، آن را به حال خود رها كنيم و سراغ منطقه اي ديگر و شهري ديگر برويم؟
رييس شوراي شهر تهران گفت: در اين نگاه، تمدن سازي و ساخت ميراثي كه در شهرهاي توسعه يافته جهان، در لندن، پاريس، برلين، رم و ده ها و صدها كلانشهر كهن جهان، كه بعضا عمري بيش از يك هزاره را دارند، چه جايگاهي دارد؟
هاشمي اضافه كرد: واقعيت آن است كه در دهه هاي اخير و با سياستهاي نادرست و بعضا فقدان سياستي جامع، در تهران مشكلاتي ايجاد كرده ايم، كه برخورد مسئولانه با آن، حل اين مشكلات است. نه پاك كردن صورت مساله؛ وي افزود: نمي توان شهري را با ده ميليون شهروند با مشكلات فراوان رها كرد، و سخن از مسئوليت پذيري و اخلاق مداري گفت.
هاشمي ادامه داد: مشكلات امروزه تهران، ناشي از تصميمات نادرست و عدم تصميمات درست در پنج دهه اخير است، كه مي توان با اصلاح رويه هاي مديريتي و تصميم گيري صحيح و اجراي درست تصميمات، اين روند را اصلاح كرد. و شهري مدرن، بي نظير در منطقه و كم نظير در جهان را از درون تهران بازآفريني كرد.
هاشمي خاطر نشان ساخت: اينكه يك بخش بزرگي از اقتصاد ايران از تهران تغذيه مي شود، اينكه بهترين سرمايه انساني در درون دانشگاه ها و موسسات علمي و صنعتي تهران قرار دارد، اينكه موقعيت جغرافيايي و گستردگي طبيعي تهران، ظرفيت گردشگري و كارآفريني نامحدودي دارد، نشان از عدم استفاده ما از ظرفيت هاي تهران است.
وي ياد آور شد: اين ظرفيت ها، مي تواند عامل مقابله با تهديدها و حل معضلات تهران باشد. و قابليت دارد كه فرصت هاي بزرگي را براي ايران خلق كند. مشروط بر آنكه قوانين و مسئوليت ها پاس داشت.