شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تلاش مديريت شهري تبديل موزه پرفسور حسابي به كانون توليد علم است
شنبه، 22 شهریور 1399 - 22:07 کد خبر:61323

موزه پرفسور حسابي در شمال تهران با تبديل شدن به مركز نوآوري و فناوري شهر هوشمند بعنوان مركزي براي توليد علم، مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك سيد حميد موسوي شهردار اين منطقه در جلسه اي كه با حضور محمد فرجود مديرعامل سازمان فاواي شهرداري تهران، ايرج حسابي فرزند پرفسور حسابي و هيئت امناي اين خانه موزه برگزار شد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: با بهره مندي از پتانسيل هاي شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ ها، مديريت شهري در تلاش است "مركز نوآوري و فناوري شهر هوشمند" را در موزه پرفسور حسابي راه اندازي كند.
وي با تاكيد بر ويژگي‌هاي شخصيتي پروفسور حسابي Ùˆ لزوم اشاعه سبك زندگي ايشان خاطر نشان ساخت: ارتباط ميان بنياد حسابي Ùˆ فعاليت‌هاي مركز نوآوري Ùˆ فناوري شهر هوشمند مي تواند اين مركز را به كانون علم در منطقه يك تبديل كند.
موسوي افزود: گردشگري، مباحث ايمني، موضوعات ترافيكي، بوستان هاي هوشمند، مديريت پسماند، افزايش بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير، استفاده از آب هاي خاكستري، الكترونيك نمودن خدمات شهرسازي جهت مقابله با فساد اداري Ùˆ ... از جمله حوزه هايي است  كه هم اكنون در شمال تهران نيازمند توجه ويژه Ùˆ بهره گيري از هوشمند سازي است.
مديرعامل سازمان فاواي شهرداري تهران نيز در اين نشست ضمن تشريح رويكرد شهرداري تهران در توسعه نوآوري شهري، بر لزوم هدف گذاري مشخص و ارزيابي مستمر عملكرد مراكز نوآوري و فناوري تهران هوشمند تاكيد كرد.
فرجود همچنين با اشاره به شبكه سازي ميان اين مراكز در شهر تهران، تاكيد كرد كه اين مركز بايد با نگاه عميق به مسائل شهري، به دنبال ارائه راهكارهاي خلاقانه براي رفع چالش‌هاي شهر Ùˆ شهرداري باشند.
در پايان اين نشست ضمن بازديد از موزه پرفسور حسابي، در خصوص فرايند آماده سازي و زمان بندي راه اندازي اين مركز تصميم گيري شد.