شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : بازگشت يادمان هاي فرهنگي به ميدان شهدا
سه شنبه، 18 شهریور 1399 - 06:07 کد خبر:61310

طرح اصلاح هندسي و ترافيكي ميدان شهدا تا پايان شهريور آغاز مي شود.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۲، در جريان اجراي طرح اصلاح هندسي و ترافيكي ميدان شهدا كه تا پايان شهريور آغاز مي شود، نمادها و يادمان هاي مرتبط با واقعه ۱۷ شهريور جانمايي مي شود. همچنين از طريق اصلاح جداره ها، تابلوها و عناصري كه در نماي ساختمان هاست، هويت و تاريخچه ميدان تقويت مي شود و حركت خودروها به همين صورت شمال-جنوب و غرب به شرق باقي خواهد ماند.

علي محمد سعادتي، شهردار منطقه ۱۲ با بيان اينكه سال گذشته طرح اصلاح هندسي و ترافيكي ميدان شهدا به تصويب معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران رسيد، گفت: هر فضاي گردي كه خودوها در آن مي چرخند لزوما، ميدان نيست. در مفهوك ميدان تنها شيوه حركت خودروها مطرح نيست، مثلا در ميدان امام خميني(ره) حركت خودروها شرقي غربي است و چرخشي نيست، بنابراين ميدان بودن به توده، سابقه هويتي، كاركردي و خدماتي كه در آن ارائه مي شود مرتبط است.

او افزود: مساله اول در ميدان شهدا اين است كه حركت شرق - غرب و شمال - جنوب در آن پررنگ است و مسير اتوبوس ها و خودروها از شمال به جنوب پررنگ است. از خيابان پيروزي و مجاهدين نيز به عنوان شرق و غرب ميدان خودروهاي زيادي عبور مي كنند بنابراين حركت تقاطعي در اين ميدان وجود خواهد داشت، اما بايد اين جنبه را پيدا كند كه ساماندهي و سازماندهي مناسب تري در آن صورت بگيرد.

شهردار منطقه ۱۲ با بيان اينكه اصلاح هندسي و ترافيكي ميدان شهدا از پايان شهريور آغاز خواهد شد، ادامه داد: بايد نمادها و يادمان هاي مرتبط با قيام ۱۷ شهريور در ميدان شهدا منعكس شود و علاوه بر آن از طريق اصلاح جداره ها و تابلوها و عناصري كه در نماي ساختمان ها است، اين ميدان پيرايش و پالايش شود تا اين امور هويت و تاريخچه ميدان را تقويت كند ولي حركت خودرويي در آن به همين صورت شمال-جنوب و غرب-شرق باقي خواهد ماند./خبرطهرون