شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تصويب يك دستورالعمل مهم در خصوص مطالعه و طراحي تونل هاي ترافيك شهري
یکشنبه، 16 شهریور 1399 - 05:18 کد خبر:61303

شوراي فني شهرداري تهران، دستورالعمل "شرح خدمات همسان مطالعات تونل هاي ترافيك شهري" را مورد تصويب قرار داد.

به گزارش شهردارآنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، "پژمان اللهورديزاده" دبير شوراي فني شهرداري تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: همزمان با سي امين نشست شوراي فني شهرداري تهران، دستورالعمل "شرح خدمات همسان مطالعات تونل هاي ترافيك شهري" مورد تصويب اعضاي اين شورا قرار گرفت تا مجموعه اسناد نظام فني و اجرايي شهرداري تهران از يك مرجع فني قابل اتكا در حوزه مطالعه و طراحي تونل هاي ترافيك شهري برخوردار شود.
وي با بيان آنكه احداث تونل هاي ترافيكي در امتداد معابر پر تردد، همواره به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در گشايش گره هاي ترافيكي مطرح بوده است، تونل هاي ترافيكي را به عنوان بخشي از پيچيده ترين عناصر شبكه معابر شهري به لحاظ مطالعات و طراحي دانست و يادآور شد: دستورالعمل شرح خدمات همسان مطالعات تونل هاي ترافيك شهري با هدف يكپارچه سازي انجام مطالعات توجيهي، مفهومي، پايه و تفصيلي احداث تونل در سطح شهر تهران و در راستاي اهداف مندرج در سند راهبردي نظام فني و اجرايي شهرداري تهران تدوين شده است.
به گفته دبير شوراي فني شهرداري تهران، دستورالعمل مذكور چارچوب كلي فرآيند مطالعات، طراحي و حدود خدمات مهندسين مشاور در پروژه هاي احداث تونل هاي ترافيك شهري را ترسيم كرده است.