شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تقويت تعاملات كاري شهرداري منطقه۱۳ و سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
شنبه، 4 مرداد 1399 - 11:08 کد خبر:61208

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران به اتفاق هيئت همراه با حضور در منطقه۱۳ ضمن ديدار با مرتضي رحمان زاده، شهردار منطقه از پروژه هاي قطب گردشگري شرق تهران و اسكان اضطراري منطقه بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه۱۳، شهردار منطقه ۱۳ در اين جلسه ضمن خوش آمدگويي به دكتر كرمي و هيئت همراه، از زحمات مديران و پرسنل آن سازمان به ويژه در زمينه راهبري و مديريت بيماري كرونا در سطح شهر تهران و شهرداري تهران قدرداني و افزود: منطقه ۱۳ با تمام پتانسيل ها و امكانات آماده انجام ماموريت ها و دستور العمل هاي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران به جهت پيشگيري، كاهش خطر پذيري و افزايش تاب آوري و همچنين آمادگي و مقابله با بحران هاي احتمالي است.

در اين ديدار همچنين رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ضمن تشكر از اقدامات شهرداري منطقه ۱۳ در خصوص پيگيري ساخت پايگاه مديريت بحران ناحيه ۱، احداث مجموعه اسكان اضطراري پارك سرخه حصار و چندين پروژه مرتبط ديگر، خواستار همكاري بيشتر ميان سازمان و منطقه شد.

با هماهنگي هاي انجام شده در اين جلسه، پيگيري اتصال پايگاه ويژه بحران منطقه به شبكه شهرداري تهران، احداث راه بند خروج اضطراري در اتوبان هاي ياسيني و زين الدين و احداث مخزن آب اضطراري در سطح منطقه در دستور كار پيگيري و حمايت سازمان پيشگيري و مديريت بحران قرار گرفت.

بعد از اتمام جلسه، رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران به همراه شهردار منطقه ۱۳ از تعدادي پروژه ها، بوستان جنگلي سرخه حصار و محل اسكان هاي اضطراري منطقه بازديد كردند.

در اين بازديد قرباني، مشاور و مديرحوزه سازمان پيشگيري و مديريت بحران، جوان معاون فني و عمراني منطقه و اكبري دبير ستاد پيشگيري و مديريت بحران منطقه حضور داشتند.