شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : امروز بايد شهر را بر پايه دانش مديريت كنيم
دوشنبه، 2 تیر 1399 - 06:58 کد خبر:61166

مديريت ارشد شهرداري تهران شخصي دانش محور است و ما بايد امروز شهر را بر پايه دانش و با هزينه حداقلي و مشاركت حداكثري اداره كنيم.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك؛ سيد حميد موسوي شهردار اين منطقه در جلسه شوراي مديران منطقه با بيان مطلب فوق گفت: منطقه يك بايد بهترين عملكرد را در شهر تهران داشته باشد چرا كه از ظرفيت مناسبي از حيث منابع درآمدي، انساني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي برخوردار است.

موسوي ضمن تاكيد بر افزايش نظارت و رصد فعاليت‌ها اظهار داشت: با برنامه ريزي هوشمندانه و مديريت منابع، افزايش نظارت‌ها و پايش هاي مستمر تعداد پيام هاي شهروندي در سامانه هاي نظارتي ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداري تهران در منطقه يك روند كاهشي داشته است كه نشان از رضايت مندي شهروندان در اين منطقه دارد.

وي با اشاره به عملكرد حوزه فضاي سبز منطقه گفت: عملكرد اين حوزه در سال 98 و 99 بسيار متفاوت از سال هاي گذشته بود چرا كه در اقصي نقاط منطقه شاهد بازپيرايي، توسعه فضاي سبز، اصلاح گونه‌هاي گياهي و... بوديم.

موسوي خاطر نشان كرد: در حوزه شهرسازي نيز عملكرد منطقه يك متفاوت با مناطق ديگر بود و علي رغم همه پيچيدگي ها در اين حوزه كاهش مدت انتظار در فرايند صدور پروانه‌، نشان از اقدام مناسب و بهنگام در حوزه شهرسازي دارد.

شهردار منطقه يك گفت: با تشكيل ستاد ناحيه محوري تلاش شد با مديريت منابع انساني و افزايش نظارت ها و بررسي بازخوردها در حوزه خدمات شهري و  عمراني بيشترين فعاليت را در سال اخير داشته باشيم و پروژه هاي نيمه تمام را كامل و پروژه هاي جديد را آغاز كرديم.

موسوي در پايان تصريح كرد: مردم نسبت به كار خوب عكس العمل مثبت و نسبت به ضعف ما عكس العمل منفي دارند و چون هزينه هاي شهر از مردم گرفته مي شود ما به عنوان نماينده مردم بايد از حق آنها صيانت كنيم.