شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : ادامه تلاش ها براي مقاوم سازي ۵ دستگاه پل سواره رو در چهارگوشه پايتخت
شنبه، 31 خرداد 1399 - 14:38 کد خبر:61163

مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، از پهنه بندي پايتخت به منظور ساماندهي اقدامات مربوط تعمير و نگهداشت پل هاي سواره رو خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس علي پيوسته با تاكيد بر اينكه ۷۵۳ دستگاه پل سواره رو شهر تهران از ارزشمندترين سرمايه هاي پايتخت به شمار مي آيد، بر ضرورت انجام مداوم بازرسي هاي تخصصي از اين سازه ها تاكيد كرد و گفت: شهر تهران با هدف ساماندهي اقدامات مربوط به پايش، تعمير و نگهداشت پل هاي سواره رو به چهار پهنه شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق تقسيم شده است و اقدامات مربوطه در هر يك از اين پهنه ها جريان دارد.

وي افزايش ايمني و تاب آوري زير ساخت هاي شهري مقابل زلزله را يكي از اصلي ترين ضرورت هاي برنامه پنج ساله سوم شهر تهران دانست و يادآور شد: تاكنون ۲۱ دستگاه پل در راستاي وظيفه محوله مورد مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي قرار گرفته است.

به گفته مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، در حال حاضر عمليات مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ۵ دستگاه پل شامل پل هاي تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد همت با رودخانه كن، تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد سليماني با بزرگراه شهيد حقاني، تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد همت با بزرگراه شيخ فضل الله، تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد همت با خيابان گاندي و همچنين تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد آويني با خطوط مترو و راه آهن در حال انجام است.