شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تشكيل كميته راهبردي پروژه هاي كوچك مقياس و طرح بهسازي معابر پياده رو
سه شنبه، 27 خرداد 1399 - 09:22 کد خبر:61159

معاون فني و عمراني شهرداري تهران، خواستار تشكيل يك كميته راهبردي به منظور پيشبرد بهتر پروژه هاي كوچك مقياس محلي و طرح  500 كيلومتري احداث مسير دوچرخه و بهسازي معابر پياده رو شهر تهران شد.
به گزارش پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس صفا صبوري ديلمي در نشستي كه به منظور بررسي آخرين اقدامات انجام شده در خصوص پروژه هاي كوچك مقياس محلي و طرح 500 كيلومتري احداث مسير دوچرخه و بهسازي معابر پياده رو شهر تهران برگزار شد، بر لزوم تشكيل يك كميته راهبردي به منظور پيشبرد بهتر اين پروژه ها تاكيد كرد و از حوزه هاي ذينفع مديريت شهري خواست در سطوح عالي مديريتي، در نشست هاي هفتگي اين كميته شركت كنند.
وي با بيان آنكه مديريت شهري پايتخت از گذشته هاي دور تا به امروز، هزينه هاي نسبتا قابل توجهي را البته در قالب اقدامات پراكنده و نامنسجم صرف بهبود وضعيت معابر پياده رو كرده است، گفت: اينكه امسال هر ناحيه شهرداري تهران اقدام به بهسازي 4 كيلومتر معبر پياده رو خواهد كرد اقدام جديدي نيست بلكه ساز و كارهاي انجام كار دچار تحول شده است.
مهندس صبوري، احترام و توجه به حقوق عابران پياده را شاخصه اصلي پروژه هاي كوچك مقياس و نيز طرح بهسازي معابر پياده رو ذكر و اضافه كرد: معاونت فني و عمراني شهرداري تهران همانند آنچه در طرح بهسازي معابر شهر تهران انجام و آسفالت موردنياز مناطق با اتكا به ظرفيت هاي داخلي شهرداري تهران توليد شد، در طرح بهسازي معابر پياده رو نيز جداول، بتن خشك و افزودني هاي لازم را براساس يك طرح اختلاط از پيش تعيين شده در اختيار مناطق گذاشته و ضمن كنترل كيفيت مصالح در مبداء، هزينه هاي اجراي طرح را به شدت كاهش خواهد داد.
معاون فني و عمراني شهرداري تهران، با تاكيد بر اينكه مديريت شهري پايتخت به مدد اجراي طرح بهسازي معابر شهر تهران، از يكي از بزرگترين مصرف كنندگان آسفالت به يكي از مهمترين توليد كنندگان آن در كشور تبديل شده است، ابراز اميدواري كرد اجراي طرح 500 كيلومتري احداث مسير دوچرخه و بهسازي معابر پياده رو نيز منشاء آثاري مثبت در جهش توليد و البته بهبود وضعيت پياده روها باشد.
گفتني است در اين نشست كه با حضور مديران ارشد معاونت فني و عمراني شهرداري تهران تشكيل شد، مديراني از ساير حوزه هاي مرتبط از قبيل معاونت هماهنگي و امور مناطق، معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري و امور شورا، معاونت شهرسازي و معماري و معاونت حمل و نقل و ترافيك نيز حضور داشتند و ضمن ارائه گزارشي از آخرين وضعيت اجراي پروژه هاي كوچك مقياس محلي و طرح بهسازي معابر، درباره ابعاد و جوانب مختلف اين طرح ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.