شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : نقش فعالانه شهروندان در پروژه‌هاي بهسازي محيطي از بدو تعريف تا بهره برداري
دوشنبه، 26 خرداد 1399 - 07:10 کد خبر:61157

معاون توسعه محله اي سازمان نوسازي شهر تهران در نخستين كارگاه آموزشي"جايگاه بهبود كيفيت قلمروهاي عمومي در بازآفريني شهري" بر اهميت نقش شهروندان در پروژه‌هاي بهسازي محيطي از بدو تعريف تا بهره برداري تأكيد كرد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران، ميتراكريمي در نخستين كارگاه آموزشي با عنوان "جايگاه بهبود كيفيت قلمروهاي عمومي در بازآفريني شهري" كه ويژه مديران شهري، شهرداري ها، اعضاي شوراي شهر، اعضاي ستادهاي بازآفريني شهري پايدار استان ها و متخصصين و حرفه مندان منطقه يك كشور(استان هاي تهران، قزوين، مازندران، سمنان، شرق سمنان، گلستان، البرز و قم) از طريق ويدئو كنفرانس برگزار شد، به ايراد سخنراني پرداخت.
كريمي با بيان اين كه بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ۳۲۶۸ هكتار از مساحت شهر تهران بافت فرسوده است، خاطرنشان كرد: تراكم بالاي جمعيت، كمبود خدمات عمومي، جذابيت هاي پايين سرمايه گذاري، كيفيت پايين محيط شهري، وجود آسيب هاي اجتماعي، فقدان عرصه عمومي قابل بهره برداري، وجود فضاهاي رها شده و ناامن و پايين بودن حس تعلق به زندگي از جمله مهمترين ويژگي هاي محدوده هاي فرسوده و ناكارآمد شهري است.
معاون توسعه محله اي سازمان نوسازي شهر تهران تصريح كرد: ارتقاي كيفيت فضاهاي شهري، ايجاد فضاي جمعي و ساماندهي عرصه هاي رها شده و فاقد كيفيت مي تواند بخشي از مشكلات محدوده هاي فرسوده و ناكارآمد را بهبود داده و سطح خدمات قابل ارائه به ساكنان، حس تعلق به محله و ارزش افزوده در بافت را ارتقا بخشيده و باعث بهبود وضعيت بصري محله و ايجاد و تسهيل تعاملات اجتماعي گردد.
كريمي با اشاره به اسناد فرادست و تشريح اركان اصلي برنامه بازآفريني شهري، ياد آور شد: اجراي برنامه هاي بهسازي محيطي با رويكرد ارتقاء كيفيت عرصه هاي عمومي و ساماندهي و بهسازي فضاهاي شهري، پياده راه ها، بناها و محوطه هاي با ارزش تاريخي در محلات بافت فرسوده در برنامه توسعه پنج ساله سوم مورد تأكيد قرار گرفته است.
وي به تدوين دستورالعمل اجراي پروژه هاي بهسازي محيطي اشاره كرد و گفت: اين پروژه ها موجب ارتقاي كيفي قلمرو عمومي در محدودۀ بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد، به ويژه محلات هدف بازآفريني شده و از طريق تجهيز و توسعۀ فضاهاي شهري، ارتقاي زيرساخت‌ها(شبكه تأسيسات و عبور و مرور) و توسعه و بهبود خدمات روبنايي با حداقل مداخله و حداكثر تاثيرگذاري محيطي در مقياس‌هاي مختلف در دو گونۀ خطي(بهسازي محيطي معابر) و نقطه‌اي (فضاهاي باز شهري و پاتوق‌هاي محله اي) از مقياس واحد همسايگي تا شهر، بر اساس خواست و نياز ساكنان و همچين اسناد مطالعاتي، تعريف و اجرايي مي‌شوند. 
معاون توسعه محله اي سازمان نوسازي شهر تهران اهداف اجتماعي، زيست محيطي، كالبدي و اقتصادي را از جمله اهداف اجراي پروژه هاي بهسازي محيطي عنوان كرد و ضمن معرفي و توضيح چند نمونه از پروژه هاي سازمان نوسازي، متذكر شد: شهروندان نقش فعالانه اي در پروژه‌هاي بهسازي محيطي از بدو تعريف تا بهره برداري ايفا مي‌كنند و در تمامي مراحل انجام طرح، مشاركت آنان به طرق مختلف جلب و اعمال مي‌شود؛ حتي در زمان اجراي پروژۀ سعي بر استفاده از نيروهاي بومي مي‌باشد.
به گفته كريمي نياز سنجي دفاتر توسعه محله اي، استناد به برنامه توسعه محلات، بررسي سرانه هاي خدماتي محلات، نظرات و درخواست هاي شهرداري هاي مناطق، ميزان تحقق پذيري پروژه ها، اولويت بخشي به محلات كم برخوردار و... از جمله مهمترين معيارهاي انتخاب پروژه هاي بهسازي محيطي است.
كريمي در ادامه سخنراني خود در اين كارگاه آموزشي مجازي به ارائه توضيحاتي در خصوص پروژه هاي بهسازي محيطي سازمان نوسازي شهر تهران در سال جاري پرداخت و بر ضرورت جلب مشاركت ساكنان و ذي نفعان در كليه مراحل از تعريف و برنامه ريزي تا بهره برداري، همكاري مداوم شهرداري منطقه و ناحيه در كليه مراحل اجرايي و ارزيابي پس از اجراي پروژه ها تأكيد كرد.