شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تكميل خطوط مترو در اولويت شهرداري تهران قرار دارد
دوشنبه، 26 خرداد 1399 - 07:09 کد خبر:61156

شهردار تهران تكميل خطوط ۶ و ۷ مترو را در اولويت پروژه هاي شهرداري تهران اعلام كرد و گفت: تكميل خطوط مترو تاثير زيادي بر ترافيك و آلودگي شهر دارند.

پيروز حناچي، شهردار تهران به همراه سيدمناف هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري در بازديد از خط ۶ متروي تهران از ايستگاه اشرفي اصفهاني وارد تونل مترو شدند و با قطار مترو به ايستگاه مرزداران رفتند.
شهردار تهران در ادامه خطاب با پيمانكاران خط ۶ مترو گفت: شرايط اقتصادي كشور سخت شده ولي نمي توان به اين بهانه كارها را متوقف كرد و دست از فعاليت كشيد. متروي تهران يك پروژه بزرگ ملي است و نبايد آن را در مقياس محلي ديد. 
او افزود: در نظرسنجي كه از شهروندان تهران به عمل آمد آنها ترافيك و آلودگي هوا را دو مشكل اصلي تهران عنوان كردند و توسعه مترو مي تواند اين دو مشكل را در تهران به حداقل برساند. حناچي از مديران مترو خواست با دعوت از هيات دولت براي بازديد از خطوط در حال ساخت مترو، آنها را با اين پروژه عظيم و تاثير آن بر رفاه مردم آشنا كنند و ادامه داد: هم اكنون برخي مناطق مثل ۲۲ از نظر دسترسي هاي ناوگان حمل و نقل عمومي شرايط خوبي ندارند و لازم است كه اين خطوط براي تسهيل تردد همشهريان در اين مناطق هر چه زودتر به بهره برداري برسد. 
حناچي در ادامه گفت: خط ۶ يكي از طولاني ترين خطوط تهران است و از دولت آباد تا سولوقون مي رود و از پنج منطقه بزرگ تهران عبور مي كند. اين خط با هفت خط ديگر مترو تلاقي دارد كه نقش عمده اي در جابجايي مسافران دارد و دايره خطوط مترو را تكميل مي كند. اما براي بهره برداري از اين خط مشكلات مالي براي تامين تجهيزات وجود دارد.