شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : طرح بهسازي معابر پياده رو، تلاش براي بازگشت دوچرخه به معابر پايتخت
یکشنبه، 25 خرداد 1399 - 10:52 کد خبر:61155

معاون فني و عمراني شهرداري تهران ابراز اميدواري كرد پايتخت در افق برنامه 5 ساله سوم شهرداري تهران از 2500 كيلومتر معبر پياده روي استاندارد برخوردار باشد.
به گزارش پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس صفا صبوري ديلمي در گفتگو با پايگاه خبري و اطلاع رساني ركنا، با اشاره به اقدامات در حال اجرا به منظور بهسازي 500 كيلومتر معبر پياده رو تا پايان سال جاري، از ساخت مسير ويژه دوچرخه در اين پياده روها خبر داد و فراهم ساختن امكان تردد ايمن دوچرخه سواران در كنار تسهيل تردد سالمندان، كودكان و شهروندان كم توان جسمي را از مهمترين اهداف اين طرح برشمرد.
وي ايجاد پيوستگي در اين مسير 500 كيلومتري را از جمله مهمترين ضرورت هاي طرح بهسازي معابر پياده رو دانست و با يادآوري اينكه دوچرخه سواري طي چند دهه گذشته از زندگي شهري پايتخت نشينان حذف شده است، گفت: در كنار تمام 500 كيلومتر معبر پياده رو كه امسال در تهران بهسازي مي شوند مسيرهاي به هم پيوسته دوچرخه ساخته مي شود تا به اين ترتيب براي بازگشت اين مد حمل و نقلي پاك به سبك زندگي شهروندان تهراني تلاش شود.
معاون فني و عمراني شهرداري تهران با بيان آنكه اگر در برنامه 5 ساله سوم شهرداري تهران، سالانه 500 كيلومتر از معابر پياده رو پايتخت ساماندهي شوند، تهران در افق برنامه از 2500 كيلومتر معبر پياده رو استاندارد برخوردار خواهد بود، گفت: امسال شوراي اسلامي شهر تهران بودجه مناطق براي بهسازي معابر پياده رو را به 500 ميليارد تومان افزايش داده است و تلاش خواهد شد اين طرح با بهره گيري مناسب از اعتبارات موجود، به موقع تحويل شهروندان شود.
به گفته معاون فني و عمراني شهرداري تهران، مصالح مورد استفاده در طرح بهسازي معابر پياده رو و احداث مسير دوچرخه، دوستدار محيط زيست بوده و نسبت به كفپوش هايي كه تاكنون در مرمت معابر پياده رو استفاده شده، از چرخه عمر طولاني تري برخوردار است.