شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : ناگفته‌‌هاي تبديل "پادگان ۰۶" تهران به بوستان/ خروج پادگان‌ها از شهر دستاويزي براي ساخت‌و‌سازهاي انبوه!
یکشنبه، 25 خرداد 1399 - 10:49 کد خبر:61153

رئيس كميسيون شهرسازي و معماري معماري شوراي شهر تهران در مصاحبه با تسنيم با تشريح ناگفته‌هايي از روند تبديل پادگان ۰۶ به بوستان تاكيد كرد: اگر قرار است با خروج پادگانها از شهر در آنها ساخت و ساز صورت گيرد بهتر است كه از شهر خارج نشوند!


به گزارش شهردارآنلاين به نقل از خبرگزاري تسنيم انتقال پادگانها و اراضي نظامي به خارج از شهر نخستين بار در سال ۷۲ مطرح و اواخر دهه ۸۰ به قانون تبديل شد؛ در اين راستا موضوع انتقال پادگان ۰۶ نيز در دستور كار قرار گرفت و نويد تبديل اين پادگان به بوستان به مردم داده شد بر اين اساس بعد از چند سال، بالاخره هفته گذشته آغاز عمليات اجرايي آن كليد خورد.

طبق توافقات اوليه صورت گرفته قرار بود در حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار متر مربع بارگذاري انجام شود اما سقف بارگذاري در كميسيون ماده ۵ به يك ميليون و ۲۰۰ هزار متر مربع كاهش يافت؛ اعضاي شوراي شهر دوره پنجم با اين رقم نيز مخالفت كردند و در نهايت اين رقم به ۶۳۰هزار متر مربع كاهش يافت، اگرچه ساخت‌و‌سازي كه قرار است در اين پادگان صورت گيرد، قانوني است اما همچنان انتقاداتي درباره آن وجود دارد؛ بر اين اساس با "محمد سالاري" رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران به گفت‌وگو نشستيم كه مشروح آن تقديم مخاطبان تسنيم مي‌شود:

برخي معتقدند تبديل پادگان ۰۶ به بوستان به نوعي عمليات فريب است و به بارگذاري‌هايي كه قرار است در آن صورت گيرد، انتقاد دارند.

خواسته اعضاي شوراي شهر كه بارها هم اعلام شد اين بود كه در اين پادگان هيچگونه بارگذاري صورت نگيرد و به يك پارك عمومي تبديل شود؛ به اعتقاد من نيز اظهارنظر افرادي كه در اين زمينه انتقاد و دغدغه دارند، درست است اما نقد و بررسي يك موضوع بايد مبتني بر اسناد فرادست يا حقوق مكتسبه‌اي كه ايجاد شده، باشد.

اشكال اساسي در خصوص پادگان ۰۶ اين بوده كه در دوره مديريت شهري گذشته و در زمان دولت هشتم و نهم كه طرحهاي جامع و تفصيلي تدوين و ابلاغ شد، اين مكان را به جاي پهنه G در پهنه S (كه مرغوبترين پهنه محسوب مي‌شود) با تراكم ۳۱۰ درصد ، قرار داده‌اند؛ پهنه S يعني تجاري، اداري و خدماتي.

بر اساس دو بند از طرح تفصيلي (كه در حال حاضر مقداري از آن تعديل شده) اگر مساحت يك ملك، سه برابر مساحت مبنا باشد يعني حدود ۷۵۰ يا ۸۰۰ متر، مي‌تواند مجوز يك طبقه اضافه و اگر ۵ برابر مساحت مبنا باشد يعني حدود ۱۲۵۰ يا ۱۳۰۰ متر مي‌تواند مجوز دو طبقه اضافه دريافت كند.

طبق اين محاسبات و بر اساس طرح تفصيلي كه محدوده پادگان 213S است، ارتش در سال ۹۲ مي‌توانست براي حدود ۲ ميليون مترمربع اين عرصه كه در پهنه S213 قرار دارد، تقاضاي پروانه كند اما اشكال اساسي به آنهايي مربوط مي‌شود كه طرحهاي جامع و تفصيلي را مطالعه، تصويب و ابلا غ كردند.

در واقع در اين زمينه اشتباه استراتژيكي رخ داده است علاوه بر اين در دوره گذشته مديريت شهري در كميسيون ماده ۵ اين پرونده مطرح و با بارگذاري حدود ۲ ميليون مترمربع موافقت شده است اما الزامي هنگام تصويب، تعيين كردند كه با توجه به اينكه در اين عرصه بناهايي وجود دارد كه بعضاً گفته مي‌شود ارزش تاريخي دارد، نقشه‌ها و طرح نهايي به شوراي عالي شهرسازي ارسال و تصويب شود در همين راستا هم ارتش مبالغي براي شهرداري منطقه ۴ واريز كرده است.

در سال ۹۶ كه نجفي شهردار تهران، حجت معاون شهرسازي و ايزدي دبير شوراي عالي شهرسازي بودند؛ در جلسه‌اي كه اين پرونده مطرح شد و بنده به همراه رئيس شوراي شهر نيز در آن جلسه حضور داشتيم، مشاور بافت شهر به‌صورت كامل اين طرح را تحت عنوان مركز مدني پاسداران با بارگذاريهاي انبوه مطرح كرد؛ اساساً طرح به صورتي شكل گرفته بود كه اين بناها به صورت پراكنده در سطح پادگان پخش شده بود و مي‌گفتند مرم مي‌توانند از مال و مجموعه‌هاي تجاري، اداري و خدماتي استفاده كنند در حالي كه عملاً فضاي جدايي به عنوان پارك و بوستان وجود نداشت.

معاون شهرسازي شهرداري تهران نيز از اين طرح به شدت حمايت كرد، دبير شوراي عالي شهرسازي نيز بحث را به سمت تصويب طرح سوق مي‌داد و عملاً مخالفي براي آن وجود نداشت اما تنها فردي كه مخالفت كرد، من بودم اين در حالي بود كه حق رأي نداشتم اما اعلام كردم با اين شرايط به جاي نامگذاري مركز مدني پاسداران بايد نام آن را مركز مدني ايران مال و اطلس‌مال و... بگذاريم!

اين چه مركز مدني است كه قرار است حدود ۲ ميليون مترمربع يا همان ۱/۷ ميليون مترمربع در آن بارگذاري شود در صورتي كه محدوده پاسداران مشكل ترافيكي جدي دارد؛ آقاي افشاني كه به عنوان معاون وزير كشور در جلسه حضور داشت از حرفهاي من دفاع كرد و فضاي جلسه به اين سمت رفت كه موضوع منتفي و نظر شوراي شهر و كميسيون شهرسازي شوراي شهر نيز درباره آن اخذ شود؛ ايزدي دبير شوراي عالي شهرسازي نامه‌اي به هاشمي رئيس شوراي شهر نوشت كه با توجه به جلسه مذكور، نظرات خود را از كميسيون شهرسازي و شوراي شهر ارائه دهيد، ما نيز سلسله جلساتي با حضور جامعه حرفه‌اي و مدني برگزار و نظراتمان را ارسال كرديم.

نهايتاً با پيگيريهاي صورت گرفته، بارگذاري در اين پادگان به‌صورت قابل توجهي كاهش يافت و مقرر شد بارگذاريها به قسمت جنوبي كه فاقد درخت است يا درختان كمتري دارد، منتقل شود؛ قسمت شمالي هم كه داراي درختان كهنسال و بناهاي پراكنده‌اي حدود ۱۰۰هزار مترمربع دارد و سازمان ميراث هم اعلام كرده داراي ارزش تاريخي است، حفظ شود و به صورت كامل سند به نام شهرداري شود.

بنده فكر مي‌كنم دغدغه جامعه مدني و حرفه‌اي، دغدغه درستي است؛ آنها بر اين باورند كه اگر قرار است در پادگان‌ها، ساخت و ساز صورت گيرد بهتر است كه از شهر خارج نشوند! اين حرف درستي است و من هم اعتقاد دارم اگر قرار است پادگاني به خارج شهر منتقل و با بارگذاريهاي انبوه، سرانه‌هاي موجود هم كمتر شود، چه بهتر كه پادگانها در شهر بمانند و از آنها هنگام مديريت بحران استفاده كرد.

بنابراين نمي‌توان به آنها ايراد گرفت اما واقعيت اين است كه شوراي شهر و شهرداري بايد مبتني بر اسناد فرادست و توافقي كه در گذشته انجام شده بود اين كار را انجام داده و انصافاً ارتش نيز نهايت تعامل و همكاري را در توجه به حقوق عامه داشته و به هر حال اتفاق خوبي افتاده است، اگرچه بهتر بود در اين قطعه هيچ ساخت و سازي صورت نمي‌گرفت.

تكليف سلطنت‌آباد در پاداگان ۰۶ چه مي‌شود؟

گام دوم درخواست ما اين است كه ارتش، باغ سلطنت‌آباد كه در شمال اين پادگان قرار دارد و اتفاقات تاريخي بسياري در آن رخ داده است را به روي مردم بازگشايي كند؛ اين امر در راستاي ايفاي مسئوليت‌پذيري اجتماعي مي‌تواند بازتاب خوبي داشته باشد؛ بر اين اساس از شهردار تهران خواسته‌ايم در تداوم تعامل با ارتش اين كار انجام شود.

بحث ديگر ما اين است كه الگوي توافق درخصوص پادگان ۰۶ به يك الگوي قابل تسري و تعميم به ساير پادگان‌ها، عرصه‌هاي عمومي و املاك ساير سازمان‌ها و نهادها مانند بنياد مستضعفان، كميته امداد، سازمان اوقاف، ستاد اجرايي فرمان امام و حتي وزاتخانه‌هاي دولتي كه بعضا از اين اماكن دارند، باشد.

در فضاي بوستان كه نام «ارتش» روي آن نهاده شد، چگونگي قرارگيري مبلمان شهري كه بتواند خاطراتي كه در طول ۱۰۰ سال گذشته در آن شكل گرفته، حفظ شود، حائز اهميت است؛ برخي از همكاران ما اين دغدغه را داشتند كه بناهاي موجود به چه كاربريهاي متجانسي داده شود كه اين مكان را از عرصه طبيعي و تاريخي جدا نكند و به آن لطمه‌اي وارد نشود.

بوستان ارتش يك بوستان فرامنطقه‌اي محسوب مي‌شود و باعث جذب سفرهاي زيادي مي‌شود اين در حالي است كه محدوده پاسداران گره‌هاي كور ترافيكي زيادي دارد، چه راهكاري براي اين حل اين مسئله داريد؟

اين بوستان به دليل اينكه جاذبه سفر ايجاد مي‌كند قطعا بايد با دسترسي از طريق شبكه حمل و نقل عمومي به صورت موثر و معناداري به آن توجه شود و دسترسي مردم به ايستگاه‌هاي متروي منتهي به اين بوستان به گونه‌اي باشد كه شهروندان بدون خودرو هم بتوانند در آن حضور يابند.

نظر من نيز اين بوده كه تغييراتي در خطوط مترو و ايستگاه‌هاي آن ايجاد شود، در اين صورت تأثيرات مثبتي در كاهش ترافيك ايجاد خواهد شد البته يك سري زيرگذر و روگذر هم قرار است طبق تأكيد شوراي عالي شهرسازي، براي دسترسيهاي مختلف ايجاد شود.