شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : آرامستان هاي تاريخي دولاب ساماندهي مي شوند
یکشنبه، 18 خرداد 1399 - 08:40 کد خبر:61145

جلسه مستندنگاري و ساماندهي آرامستان هاي تاريخي دولاب (ارامنه، گريگور، كاتوليك و آشوري) با حضور مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، شهردار منطقه 14، رؤساي كليساهاي ارامنه كاتوليك، انجيلي آشوري، ارامنه گريگور، كاتوليك لاتين و ... برگزار شد.

به گزارش شهردارآنلاين به نقل از اداره ارتباطات و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران، كاوه حاجي علي اكبري در اين جلسه عنوان كرد: حفاظت از فضاهاي ارزشمند تاريخي در اين دوره از مديريت شهري از اهميت بالايي برخوردار است و اين مهم در نوع نگاه به نگهداشت فضاها در طي يكسال گذشته كاملا مشهود است.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران از اقدامات شهردار منطقه 14 براي حفظ آرامستان هاي تاريخي اين منطقه و تبدل آن ها از فضايي رها شده به فضايي كه هم اكنون ضرورت حفظ وضع موجود آن در دستور كار شهرداري منطقه قرار گرفته است، تقدير و تشكر كرد.
علي اكبري با بيان اين كه سازمان نوسازي شهر تهران به منظور حفاظت فعال از فضاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي اين محدوده اقدام به مستندنگاري سه آرامستان گريگور، كاتوليك و آشوري نموده است، از مدعوين جلسه درخواست كرد تا هماهنگي لازم براي مستندنگاري از 2 آرامستان باقي مانده از اين مجموعه صورت گيرد.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اين كه آرامستان هاي تاريخي دولاب از عناصر مهم هويتي شهر تهران هستند، اظهار داشت: در صورت اتمام پروژه مستندنگاري اين مجموعه، كتاب آن در زمان كوتاه به چاپ خواهد رسيد.
علي اكبري با اشاره به تعريض زيادي كه براي خيابان كرمان پيش بيني شده بود، گفت: اين تعريض بخش زيادي از شمال آرامستان ارامنه را تحت تأثير قرار مي داد كه درخواست حذف تعريض از سوي سازمان نوسازي براي حفظ اين اثر تاريخي ارزشمند و جلوگيري از خدشه به آن داده شده است و اكنون مراحل تصويب را طي مي كند.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با اشاره به ضرورت توجه به فضاي مشترك 5 آرامستان اين مجموعه، از تدوين طرح ميدانگاه پياده براي ايجاد جذابيت در اين فضا و استفاده محله و مراجعه كنندگان خبر داد و خطاب به مدعوين جلسه گفت: اين پروژه يك پروژه ميان سازماني است كه اميدواريم در جلسه اي با حضور شهردار محترم تهران، نظرات شما را اخذ نماييم تا امكان اجراي اين پروژه در سال جاري فراهم شود.
رضا عباسي، شهردار منطقه 14 نيز با بيان اين كه نگاه شهردار محترم تهران به بحث اقليت ها، فرصت ها، حقوق اجتماعي و شهروندي كه دارند فراملي است، خاطرنشان كرد: ايشان شخصاً پيگير هستند كه در مناطق و محله هاي مختلف تهران اگر موضوعاتي هست كه مرتبط با اقليت هاست، متناسب با حقوق اجتماعي آنها و قائده و قوانيني كه خود آن ها به آن قائل هستند پيگيري شود.
شهردار منطقه 14 با اشاره به رها شدگي مجموعه آرامستان هاي اقليت هاي مذهبي در اين منطقه طي ساليان گذشته، از همسو كردن ارگان هاي مختلف، افراد تأثيرگذار، مسئولين مرتبط، شوراي خليفه گري و... براي كمك در حفظ اين مجموعه خبر داد و از حاضرين جلسه درخواست كرد كه براي تسريع اين مهم همكاري نمايند.
عباسي با اشاره به اهميت اطلاع رساني به ساير افراد تأثيرگذار در اين فرآيند، اظهار داشت: فضاي كنوني مجموعه در شأن اديان نيست و چنانچه آرامستان هاي تاريخي مذكور ساماندهي شود، دستاوردهاي اجتماعي، زيست محيطي، مالي و... براي شهروندان به دنبال خواهد داشت.
اسقف سركيس داويديان، رئيس كليساي ارامنه كاتوليك ايران نيز در اين جلسه ضمن اشاره به تجربيات خود به عنوان عضو كميته ساماندهي و مرمت قبرستان ها در كشور لبنان، از برنامه سازمان نوسازي شهر تهران براي ساماندهي آرامستان ها ابراز خرسندي كرد و يادآور شد: آرامستان متعلق به ارامنه كاتوليك در وضعيت نامطلوبي به سر مي برد و افراد متعددي در چند سال اخير آنجا را جايگاه كسب و كار نموده و براي خود شغل هايي از قبيل مكانيكي و تعمير خودرو ايجاد كرده اند.
رئيس كليساي ارامنه كاتوليك ايران ابراز اميدواري كرد كه با برنامه ساماندهي آرامستان ها، هر چه سريعتر مشكلات پايان يافته و بتوان همچنون گذشته مناسك ديني و روحاني را براي افرادي كه در اين آرامستان ها آرميده اند به جا آورد و به آن ها اداي احترام كرد.
اولويت بندي اقدامات اجرايي، توجه به مباحث آتش سوزي و حريق در آرامستان ها، برنامه ريزي جهت اجراي طرح هاي كوتاه مدت و ميان مدت، توجه به سرعت تخريب بناها و قبور، ارتقاء فرهنگ عمومي همسايگان مجاور براي پرهيز از ريختن زباله در آرامستان، حفظ ارزش هاي تاريخي و معماري و... از جمله مهمترين مواردي بود كه در اين جلسه از سوي مدعوين مطرح شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
شايان ذكر است در اين جلسه گزارشي جامع از مستندنگاري آرامستان هاي گريگور، كاتوليك و آشوري از سوي مهندسان مشاور معماري و شهرسازي آورث (دفتر توسعه محله اي ناحيه 2 منطقه 14) با شعار معروفيت، محبوبيت و مصونيت ارائه و در آن به مباحثي از جمله روش شناسي، مؤلفه هاي كليدي و ابزارهاي بكار رفته در مستندنگاري، برداشت هاي ميداني، نقشه برداري، پنل طراحي شده و بانك اطلاعاتي، آسيب ها، شناسايي مشاهير و شخصيت هاي ممتاز، ارزش هاي معماري، زيبا شناختي و ... پرداخته شد.