شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : گشايش ترافيكي در تقاطع بزرگراه شهيد خرازي با محور 45 متري شهيد باقري
شنبه، 17 خرداد 1399 - 10:09 کد خبر:61142

دسترسي هاي باقي مانده تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازي با محور 45 متري شهيد باقري، تابستان امسال به بهره برداري خواهد رسيد.

به گزارش شهردارآنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس علي پيوسته مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: مسيرهاي تكميل نشده تقاطع بزرگراه شهيد خرازي با محور 45 متري شهيد باقري شامل مسير كندروي غرب به شرق بزرگراه شهيد خرازي به طول حدود 500 متر و رمپ جهتي جنوب به شرق تقاطع به طول 350 متر، تابستان امسال تحويل شهروندان خواهد شد.

وي با بيان آنكه عمليات سازه اي مسير كندروي غرب به شرق بزرگراه شهيد خرازي در محل تقاطع با محور 45 متري شهيد باقري، ضمن احداث 76 شمع بتني وارد مراحل پاياني شده است، از پيشرفت 80 درصدي عمليات احداث مسيرهاي باقي مانده اين تقاطع خبر داد و گفت: با تكميل مسير‌هاي يادشده، دسترسي مستقيم تقاطع به سمت شرق بزرگراه شهيد خرازي برقرار شده و به اين ترتيب دسترسي ساكنان شهرك شهيد باقري به مركز و شرق پايتخت تسهيل خواهد شد.

پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازي با محور 45 متري شهيد باقري، در حالي آذرماه سال 1396 به بهره برداري رسيد كه مسير دسترسي جنوب به شرق و بخشي از باند كندرو غرب به شرق تقاطع، به دليل مجاورت با گودهاي عميق پروژه هاي ساختماني، امكان بهره برداري نداشت.