شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : فروش تهران در روز روشن، از كرباسچي تا قاليباف و حالا پيروز حناچي
دوشنبه، 12 خرداد 1399 - 14:55 کد خبر:61140

تهران از ۳۰ سال پيش و آغاز دوران شهرداري غلامحسين كرباسچي با پديده فروش همه چيز روبرو شده كه اين سنت در زمان محمد باقر قاليباف تشديد شد و در زمان حناچي با فروش پادگان ۰۶ قرار است ركوردشكني كند.
وابستگي درآمدهاي شهرداري تهران به شهرفروشي قدمتي ۳۰ ساله دارد. امري كه در دوره كرباسچي آغاز شد و در دوران قاليباف به اوج خود رسيد. هرچند كه در ابتدا تراكم فروشي بيشترين سرفصل بودجه اي شهرداري تهران در خصوص شهرفروشي را به خود اختصاص ميداد اما در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ رشد ۴ برابري درآمد شهرداري تهران از تغيير كاربري باعث شد، شان ديگري از شهرفروشي باب شود و سهم شهرفروشي در تهران از ۷۰۰ ميليارد تومان در سال به بيش از ۳۰۰۰ ميليارد تومان در بودجه شهرداري برسد.

باغ‌هاي زيادي تخريب شد و بسياري از كاربري‌هاي سبز و خانه باغ‌هاي قديمي تبديل به برج باغ‌هاي مسكوني و يا برج‌هاي تجاري شدند. امري كه هميشه مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفته و سهم مهمي در مشكلات تهران از جمله ترافيك و آلودگي هوا داشته است.

بعد از سال ۹۲ و تغيير مديريتي در وزارت راه و شهرسازي معاون وقت اين وزارتخانه يعني حناچي و مديركل شهرسازي وقت خانم صادق مالورجرد تبديل به مهمترين منتقدان اين شيوه درآمدزايي و مديريت شهري از طريق شهرفروشي شدند. اما امروز در حالي كه حناچي در سمت شهردار تهران و خانم مالورجرد در سمت معاونت شهرسازي وزارت راه و شهرسازي قرار دارند بزرگترين شهر فروشي تهران در حال رخ دادن است و حناچي به گونه اي سخن ميگويد و از اضافه شدن ۳۵هكتار به فضاي سبز تهران ميگويد كه انگار فتح الفتوحي اتفاق افتاده است. اما واقعيت جز تكرار تلخ شهرفروشي نيست.

طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي پادگان ۰۶ تهران واقع در منطقه پاسداران تغيير كاربري خواهد داد. اسلامي وزير راه و شهرسازي در اين خصوص ميگويد كه فرماندهي معظم كل قوا با خروج پادگان ۰۶ از تهران موافقت كرده، بنا بر مصوبه شوراي عالي شهرسازي ۳۵هكتار از ۵۰ هكتار پادگان به پارك تبديل خواهد شد.

طبق گفته اسلامي اين هديه اي است كه به مردم كلانشهر تهران داده مي شود و فرصت غنيمتي است كه براي احياي محيط زيست اين شهر گامي بلند برداشته شود. اخيرا نيز حناچي اين مصوبه را تاييد كرد و از حفظ ساختمان هاي پادگان كه خاطرات مردم است سخن گفته است.

اما اين پايان كار نيست. در كنار اين ۳۵ هكتار پارك، طرح مركز مدني پاسداران در ۱۵ هكتار باقيمانده نيز مورد تصويب قرار گرفته است. طبق گفته گلپايگاني معاون شهرسازي فعلي شهرداري تهران، كاربري ۱۵هكتار از اين ۵۰ هكتار از نظامي به مسكوني و تجاري تغيير خواهد كرد. طبق گفته گلپايگاني ۱ميليون و ۲۰۰هزار مترمربع در اين ۱۵هكتار بارگذاري شده و جمعيتي بالغ بر ۶۰هزار نفر را در خود جاي خواهد داد.

چند نكته در اين خصوص قابل بررسي است
1- آيا موافقت رهبري با خروج پادگان ۰۶ به معناي بارگذاري ۶۰ هزار نفر در اين منطقه است؟ چرا در تصميمات اشتباه از رهبري هزينه ميشود؟

2- اين تغيير كاربري پادگان ۰۶ را تبديل به بزرگترين شهر فروشي تهران خواهد كرد. بارگذاري ۶۰ هزار نفر در اين منطقه سبب نابودي كامل اتوبان صياد شيرازي خواهد شد و بلائي بدتر از احداث آنچه كه كوروش مال بر سر اتوبان ستاري آورد، اين پروژه براي منطقه به ارمغان خواهد آورد.

3- چه منابع مالي از اين شهرفروشي عائد شهرداري خواهد شد؟ آيا بودجه شهرداري به همان روال گذشته باز خواهد گشت و حناچي با همان روش سابق شهر را اداره خواهد كرد؟

4- آيا نمي شد تمام اين زمين به كاربري عمومي اختصاص يابد و بخشي از فقدان كاربري هاي مورد نياز در تهران را مرتفع سازد؟

5- طبق يك محاسبه ساده انگارانه و بر اساس حداقل قيمت منطقه، اين پروژه بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان عائدي خواهد داشت. اين مساله سبب نميشود تا ارتش نيز به مانند برخي ديگر از نهادهاي امنيتي و نظامي كه در گذشته وارد حوزه چنين ساخت و سازهايي شده اند، وارد حوزه اي شود كه اين نهادها را از وظايف اصلي خود دور كند؟ تجربه تلخ اطلس مال‌ها و… روبروي ماست.

6- چرا فعالان شهري كه دوره‌هاي گذشته حساسيت بالايي در خصوص اين نوع مديريت شهري داشته اند نسبت به اين تخلف آشكار كه صدمات جبران ناپذيري براي تهران خواهد داشت سكوت كرده اند؟

بنظر ميرسد با توجه به خسارت‌ها و هزينه هاي آتي كه اين پروژه خواهد داشت، ورود به آن ضروري است.

منبع: ۹۰ اقتصادي