شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تسريع در نوسازي بافت‌هاي فرسوده نيازمند پيش‌نياز اقتصادي و اجتماعي
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 - 06:50 کد خبر:61133

۱۵ درصد از ساكنان تهران در بافت‌هاي فرسوده زندگي مي‌كنند، بافتي كه شرايط آن از مدت‌ها قبل به موضوع هشدار اعضاي شوراي شهر تهران تبديل شده و بر نوسازي آن‌ها بيش از پيش تاكيد مي‌شود اما با وجود بسته‌هاي مشوق شهرداري، تاكنون تنها ۴۵ درصد از بخش مسكن در مختصات بافت‌هاي فرسوده پايتخت نوسازي شدند، اين وضعيت درحالي است كه مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران بر اين موضوع تاكيد دارد كه افزايش سرعت نوسازي در بافت‌هاي فرسوده نيازمند پيش‌نيازهاي اقتصادي و اجتماعي است.
 به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران كاوه حاجي علي‌اكبري، در مصاحبه با پايگاه خبري شهر درباره روند نوسازي مناطق فرسوده تهران، گفت: بافت هاي فرسوده را ساكنان اين مناطق نوسازي مي‌كنند و سازمان نوسازي مجموعه اقداماتي را از طريق تعريف پروژه هاي ارتقاي قلمروي عمومي، تامين خدمات و زيرساخت انجام مي‌دهد كه منجر به ارتقاي كيفيت زندگي در اين مناطق شود. ۴۵ درصد نوسازي كه تاكنون انجام شده مربوط به بخش مسكن است كه ساكنان آن به صورت انفرادي يا تجميع دو يا چند پلاك، از طريق خودمالكي يا مشاركت با سرمايه گذار پروانه دريافت كرده و ساخت و ساز مي كنند. اقدامي كه سازمان نوسازي براي اين روند انجام مي دهد اين است كه خدماتي را از طريق دفاتر توسعه محله به اين افراد ارائه مي‌دهد، در حال حاضر ۶۰ دفتر در ۱۸۰ محله وجود دارد كه از طريق آن كارشناسان اجتماعي، معماري و شهرسازي با مردم تعامل انجام مي دهند تا آن ها را به نوسازي ترغيب كنند، اقدامات مربوط به پروانه را پيگيري مي كنند براي آن ها سرمايه‌گذار پيدا كرده و  امور مربوط به وام را پيگيري مي كنند.
او افزود: مجموعه اي از مشوق ها هم از سوي شهرداري و هم از طرف دولت براي اين مناطق در نظر گرفته شده از جمله آن صدور رايگان پروانه در اين مناطق و اعطاي  يك طبقه تراكم تشويقي به ساكنان آن است. از سوي ديگر دولت هم بين ۱۰۰ تا ۱۷۰ ميليون تومان به ازاي هر واحدي كه در اين مناطق ساخته مي شود تسهيلات بانكي با بهره پايين ارائه مي دهد كه مجموعه‌اي از اين اقدامات سبب مي شود تا روندي از نوسازي در بافت هاي فرسوده انجام شود.
حاجي علي‌اكبري با تاكيد بر اين موضوع كه تسريع روند نوسازي بافت فرسوده نياز به پيش‌نيازهاي اقتصادي و اجتماعي دارد، بيان كرد: اينكه انتظار برود سرعت روند نوسازي بافت هاي فرسوده بيشتر شود قطعا انتظار به جايي هست اما مجموعه اي از پيش نيازها را لازم دارد به عنوان مثال در بافت هاي فرسوده تهران برخي مناطق هستند كه ساكنان آن سند مالكيت ندارند، يعني از زماني كه بافت شكل گرفته به صورت قولنامه‌اي يا مشاء خريد و فروش انجام شده بنابراين لازم است كه فرآيند سنددار كردن املاك سرعت پيدا كند چون اگر سند نداشته باشند امكان نوسازي هم ندارند.
از سوي ديگر لازم است مجموعه بيشتري از مشوق ها براي مردم فراهم شود قطعا سازمان نوسازي هم به دنبال اين است كه هزينه تمام شده ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده كم شود چرا كه آستانه سود ناشي از ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده پايين‌تر از ساير نقاط شهر است بنابراين اين موضوع سبب مي شود كه جهش قيمت مسكن و مصالح ساختماني در بافت فرسوده تاثير بيشتري نسبت به ساير مناطق بگذارد. با اين حال مي‌توان براي كاهش هزينه تمام شده ساخت و ساز در مناطق فرسوده اقدامتي انجام داد، مانند اينكه واگذاري انشعابات آب و گاز و برق و فاضلاب در اين بافت ها رايگان شود، اقدامات نظام مهندسي با هزينه كمتري انجام شود. سال ۹۷ دولت در آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني هزينه لازم براي اين رايگان سازي را پيش بيني كرد كه وزارت نيرو و وزارت نفت از طريق شركت هاي زيرمجموعه خود در اين راستا اقدام كنند و سازمان برنامه و بودجه هم مكلف شد منابع مالي آن را پيش بيني كرده و به طور ساليانه در بودجه‌هاي سنواتي ديده شود اما با گذشت دو سال هنوز اين موضوع تحقق نيافته است.