شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : شهرداري تهران، سند راهنماي بررسي نماهاي ساختماني را ابلاغ كرد.
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399 - 10:13 کد خبر:61107

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، گلپايگاني در اين باره گفت: با توجه به اينكه فعاليت كميته هاي نماي مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران، پنجمين سال فعاليت خود را پشت سرگذاشته اند، ايجاد ادبيات مشترك بين اعضاي كميته هاي نما و طراحان نماهاي ساختماني يكي از نيازهاي اساسي بود كه براي رسيدن به اين هدف راهنماي بررسي نماهاي ساختماني در كميته هاي نماي شهرداري تهران تدوين شد.

وي افزود: اين سند كه با هدف دانش افزايي و تسهيل در روند تأييد پرونده هاي ارسالي تهيه شده است، جهت استفاده كنشگران اين حوزه ابلاغ شد. 
معاون شهردار تهران بيان كرد: گرچه استفاده از اين سند نمي تواند منجر به تصميم گيري يكدست در خصوص نماهاي ساختماني بشود، اما مي تواند زمينه ساز يكدست شدن تصميم گيري اعضاي كميته هاي نماي مناطق ۲۲ گانه باشد.

لازم به ذكر است محتواي اين سند از طريق بارگذاري در پرتال مناطق يا انتشار لوح فشرده به اطلاع كليه اعضاي كميته هاي نما، طراحان، مالكان، متقاضيان و مراجعان رسانده مي شود.