شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تدوين برنامه هاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد براي سال جهش توليد
شنبه، 2 فروردین 1399 - 14:07 کد خبر:61078
شهردارآنلاين: ميثم زالي، دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد وزارت صمت از تدوين برنامه هاي اين ستاد براي سال جهش توليد خبر داد.


ميثم زالي، دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد وزارت صمت از تدوين برنامه هاي اين ستاد براي سال جهش توليد خبر داد. اين ستاد بعنوان يكي از اصلي ترين نهادهاي مخاطب نامگذاري سال ۹۹ توسط مقام معظم رهبري ، برنامه هاي گسترده اي را در دستور كار قرار داده و طي هفته هاي آينده ، اقدامات خود را براي بسترسازي جهش توليد اعلام و اعمال خواهد كرد.