شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تأمين خدمات پشتيبان سكونت و ايجاد محرك توسعه با اجراي پروژه هاي بهسازي محيطي
چهارشنبه، 25 دی 1398 - 10:16 کد خبر:60994

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در نشست تخصصي "جايگاه بهبود كيفيت قلمروهاي عمومي در بازآفريني شهري" از بهبود و ارتقاي كيفيت عرصه هاي عمومي در قالب اجراي پروژه هاي بهسازي محيطي با هدف تأمين خدمات پشتيبان سكونت و ايجاد محرك توسعه در محلات ناكارآمد و فرسوده تهران خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران، نشست "جايگاه بهبود كيفيت قلمروهاي عمومي در بازآفريني شهري"با حضور معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران برگزار شد.
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و عضو پنل اين نشست تخصصي با بيان اين كه در 25 سال گذشته در شهرداري تهران پروژه هاي زيادي اجرا شده و پروژه هاي زياد ديگري نيز روي كاغذ و در حد نقشه باقي مانده اند و به مرحله اجرا نرسيده اند و از طرفي مديران شهري هم آرزوهاي زيادي دارند كه هنوز تبديل به كاغذ و نقشه نشده است، خاطرنشان كرد: ما تجربه هاي خوب براي اينكه پروژه هايي بتوانند عملياتي شوند و سرمايه هاي شهر را به بازار استفاده بياورند كم داريم.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اين كه قرار است بياييم و گرد فراموشي را از سرمايه هاي شهر برداريم، به اتفاقي كه براي باغ هاي تهران در 10 سال گذشته افتاد اشاره و خاطرنشان كرد: افرادي آمدند و ضابطه برج باغ را دادند و واقعاً تصورشان اين بود كه با اين كار به حفظ باغات كمك خواهد شد، اگر پالسي از جامعه حرفه اي و مردم براي مديران شهري كه نيتي جز خيرخواهي در اين امر نداشتند، مي آمد شايد زودتر مي فهميدند كه با اين كار سرمايه هاي شهر دارد از بين مي رود.
گلپايگاني عنوان كرد: سرمايه هاي عمومي، فقط بحث كالبد نيست، بطور مثال خيابان هايي و كوچه هايي در تهران وجود دارد كه مردم از دوران صفوي تاكنون در آن راه رفته اند و اين كوچه و خيابان ها داراي ارزش هستند و يا آدرس هايي در تهران تحت عناوين ايستگاه درختي، ايستگاه سنگكي و ... داريم كه نشان مي دهد وجود يك درخت و يا يك نانوايي در محله اي، سرمايه محله بوده است.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از متخصصان و حاضران در نشست خواست تا سرمايه هاي عمومي و اجتماعي كه عمدتاً در فضاها و قلمروهاي عمومي هستند را شناسايي و معرفي نمايند تا بتوان با روش هاي مناسب، سرمايه هاي موجود در شهر را حفظ كرد و گرد فراموشي، تجاوز و سهل انگاري را از روي آنها برداشت تا اين ارزش ها و سرمايه ها بيشتر مورد توجه شهروندان قرار گيرند.
 وي با بيان اين كه اصولاً بازسازي و نوسازي شهر به معناي خراب كردن و دوباره ساختن است، تصريح كرد: بازآفريني، احياء و بهسازي، مفاهيمي هستند كه به آنها بيشتراحتياج داريم و به جاي اين كه بافت هاي فرسوده را با مدل بساز و بفروشي با اعطاي تراكم و بهم ريختن ساختار اجتماعي در كوچه هاي 6 متري تخريب و نوسازي كنيم، از مدل هاي بهسازي و بازآفريني همچون ايجاد پاتوق هاي محلي، درنگ گاه، فضاهاي حضور اجتماعات محلي و ... استفاده نماييم تا ضمن ارتقاي كيفيت فضاهاي عمومي بتوان براي شهر نيز خلق ثروت كرد.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران و عضو پنل نشست تخصصي "جايگاه بهبود كيفيت قلمروهاي عمومي در بازآفريني شهري"، با بيان اين كه بطور مشخص از حدود 20 سال گذشته با مسئله اي در شهرهايمان مواجه شديم كه جامعه شناسان و متفكرين از آن به عنوان از دست رفتن حس و روحيه اجتماع صحبت كرده اند، تصريح كرد: جوامع شهري تحت تأثير عوامل مختلف به سمت اتميزه شدن و فاصله گرفتن افراد از يكديگر پيش رفتند و اين امر به عنوان خطر و مسئله اي جدي كه مي تواند مسائل و پيامدهاي منفي گسترده داشته باشد، مورد توجه قرار گرفت و اقدامات گسترده اي در شهرهاي مختلف براي برگرداندن حس و روحيه به اجتماعات صورت گرفت. 
به گفته علي اكبري، وجود فضاهايي براي برقراري تعاملات اجتماعي و فراهم كردن پيوندهاي اجتماعي يكي از پيش نيازهاي رفع اين مسئله است كه ضرورت و اهميت پرداختن به پروژه هاي بهسازي محيطي در شهرهاي مختلف جهان را آشكار مي سازد.
وي با طرح اين پرسش كه چرا سازمان نوسازي به اجراي پروژه هاي بازآفريني و بهسازي محيطي ورود پيدا كرده است، توضيح داد: ما در محلاتي كه دچار ناكارآمدي و فرسودگي هستند، با كمبود و فقدان فضاهاي عمومي كه كاركرد اجتماعي مشخص داشته باشند مواجه هستيم و وقتي كمبود خدمات پشتيبان سكونت را به عنوان يكي از ابعاد فرسودگي مورد توجه قرار مي دهيم، درمي يابيم كه اين فضاها مي توانند بخشي از خدمات پشتيبان سكونت را تأمين كنند.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در ادامه افزود: بر اساس تجارب، اجراي پروژه هاي بهسازي محيطي مي توانند عامل محرك توسعه باشند و زمينه نوسازي را تا شعاع مشخصي فراهم كند.
علي اكبري با بيان اين كه در تعريف و پيشبرد پروژه هاي بهسازي محيطي چند مسئله وجود دارد كه مي بايست مورد توجه قرار گيرد، متذكر شد: يكي از اين مسائل، مسئله تكرار است؛ هميشه با اين موضوع مواجه بوده ايم كه وقتي پروژه اي يا دستور كاري تعريف مي شود، اين اصرار پيش مي آيد كه در همه محلات به همان شكل تكرار شود فارغ از اينكه آيا شرايط زمينه اي و محيطي اجازه اجراي چنين پروژه اي را مي دهد يا خير.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران خاطرنشان كرد: مسئله ديگر اين است كه سازمان هاي متنوع در شهرداري با دستور كارهاي متفاوت به پروژه هاي بهسازي محيطي ورود پيدا كنند كه لازم است شبكه هم پيوندي از برنامه ريزي، اجرا و تصميم گيري در اين پروژه ها وجود داشته باشد.
علي اكبري مسئله زمين براي تعريف پروژه هاي بهسازي را مسئله اي جدي دانست و خاطرنشان كرد: عليرغم اينكه در همه محله هاي فرسوده وناكارآمد نيازمند وجود فضاهاي عمومي براي تعاملات اجتماعي ساكنان محله مي باشيم اما به دليل فشردگي بافت با فقدان و كمبود فضاهاي مناسب براي تعريف چنين پروژه هايي مواجه هستيم.
وي متذكر شد: مسئله موقعيت نيز در تعريف پروژه هاي بهسازي محيطي حائز اهميت است، يعني هر جايي كه يك زمين باز وجود داشته باشد بدين معني نيست كه مي تواند تبديل به فضاي شهري شود؛ نمونه هايي از تجارب شكست خورده در اين زمينه وجود دارد كه به دليل جانمايي نامناسب، به فضاهاي داراي قفل و زنجير تبديل شده اند كه تنها يكي دو ساعت از روز مورد استفاده قرار مي گيرند و پس از آن كاركردي ندارند.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اين كه آنچه فضاي شهري را مي سازد، فعاليت است، خاطرنشان كرد: كالبد، طراحي شيك و لوكس، استفاده از مصالح گران قيمت و ... تأثيرگذار نيست بلكه فضاهاي شهري موفق فضاهايي هستند كه  در آنها فعاليت وجود داشته باشد.
علي اكبري با اشاره به مسئله بهره برداري و نگهداشت از پروژه هاي بهسازي محيطي تأكيد كرد: اگر بهره برداري و نگهداشت از اين پروژه ها موردتوجه قرار نگيرد، مي تواند فرصتي كه امروز در شهر تهران ايجاد شده را به تهديد تبديل كند.
شايان ذكر است مصطفي بهزادفر، استاد دانشگاه علم و صنعت و حميد ناصر خاكي معمار برجسته به عنوان ديگر اعضا پنل اين نشست تخصصي به ايراد سخنراني پرداختند و در ادامه پرسش ها و نظرات حاضرين در جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.