شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : همجواري "صنعت و سكونت" در ورودي غربي پايتخت، يك فرصت طلايي است
دوشنبه، 11 آذر 1398 - 14:02 کد خبر:60938

رحماني شهردار منطقه ۲۱ در نشست مشترك با مقيمي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: همجواري "صنعت و سكونت" در اين منطقه، فرصتي است كه مي بايست از آن به نحواحسن استفاده كرد. 

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۲۱، رحماني شهردار اين منطقه در ابتداي جلسه با بيان اينكه از ابتداي دوره مديريت جديد شهري؛ بازديدهاي مستمري از صنايع با هدف جلب مشاركت هرچه بيشتر آنان انجام مي شود، گفت: اولويت اصلي اين بازديدها آگاه سازي صنايع به مبحث مهم "مسئوليت هاي اجتماعي" و حساس سازي آنان نسبت به انجام "تفكيك پسماند خشك از مبدا" است. 
وي در ادامه تاكيد كرد: مشاركت صنايع در زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي و كارآفريني، زمينه هاي ظهور و بروز "آسيب هاي اجتماعي" را كاسته، كه اين امر كمك شاياني به مجموعه مديريت شهري درخصوص كاهش بزهكاري خواهد كرد.

رحماني همچنين افزود: شهرداري منطقه ۲۱ آمادگي اين را دارد كه زميني را در اختيار گروه صنعتي ايران خودرو قرار داده تا در آن با غرس نهال شناسنامه دار به نام كاركنان و كارگران و انجام امر نيكو و پسنديده درختكاري؛ ضمن تحقق مسئوليت اجتماعي اين كارخانه خودروسازي، زمينه افزايش حس تعلق مكاني در بين كاركنان اين گروه صنعتي نيز بيش از پيش ايجاد شود.