شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تصويب چند دستورالعمل ترافيكي در شوراي فني شهرداري تهران
دوشنبه، 11 آذر 1398 - 13:57 کد خبر:60934

شوراي فني شهرداري تهران، "مشخصات فني عمليات ايمني، كنترل و خدمات ترافيكي تونل هاي شهري و پل بزرگراه طبقاتي صدر" را به تصويب رساند.

به گزارش شهردارآنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، همزمان با نشست اخير شوراي فني شهرداري تهران، "مشخصات فني تهيه، نصب، نگهداري و تعمير چراغ هاي راهنمايي و رانندگي"، "مشخصات فني عمليات ايمني، كنترل و خدمات ترافيكي تونل هاي شهري و پل بزرگراه طبقاتي صدر" و همچنين "مشخصات فني نظافت و شستشوي تونل هاي شهري و پل بزرگراه طبقاتي صدر" مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت به تصويب اين شورا رسيد.

همچنين در نوزدهمين جلسه كميته مشورتي شوراي فني شهرداري تهران، فهرست بهاي تجميعي تجهيزات ترافيكي، فهرست بهاي عمليات عمراني سيستم هاي هوشمند، فهرست بهاي تجميعي چراغ هاي راهنمايي و فهرست بهاي تابلوهاي ترافيكي و حفاظ ها و ضربه گيرهاي معابر شهري در سال ۹۸، در راستاي استقرار نظام فني و اجرايي شهرداري تهران و وفق مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.