شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : شهردار قانوني مخالفت غيرقانوني
دوشنبه، 13 آبان 1398 - 09:53 کد خبر:60898

 

مهدي حبيبي / ۲۲ مهر ۹۸ خبر شهردار شدن آقاي مهندس محمد خسروزاده در سايت‌ها منتشر شد و منتخب شوراي شهر فرديس ۵ راي از ۹ راي را از آن خود كرد، براي شهروندان فرديسي خوشحال شدم كه يك مدير جوان، كاردان و مدبر، دلسوز و متعهد سكان شهرشان را به دست گرفت، اما اين خوشحالي دوام نداشت و در كمال ناباوري رييس شوراي شهر فرديس در يك اقدام غيرقانوني معرفي نامه شهردار منتخب را به وزارت كشور ارسال نكرد و در جهت تشويش اذهان عمومي سوابق خسروزاده را جعلي خواند.

گويا رييس شورا و ۳ نفر ديگر قانون را بلد نيستند و نمي‌دانند بر اساس قوانين سال ۷۵ و تكميلي ۹۷ صلاحيت مهندس خسروزاده براي شهرداري فرديس احراز مي‌شود، به فرض صحت ادعاي ۴ مخالف ارسال نكردن معرفي نامه شهردار منتخب چه توجيهي دارد؟ ، طبق قانون مرجع ذيصلاح احراز صلاحيت وزارت كشور است و وقتي شهردار با راي اكثريت شورا انتخاب مي‌شود وزارتخانه موظف است درباره احراز منتخب شورا اعلام نتيجه كند.
شهر تازه تاسيس فرديس با ۵۰۰ هزار نفر جمعيت شايسته بهترين‌هاست، دعواهاي مسئولين دردي از مردم دوا نمي‌كند بلكه همدلي و درايت مسئولان است كه سرعت پيشرفت را چند برابر مي‌كند، چه خوب بود استاندار البرز، امام جمعه محترم شهر، نمايندگان و فرماندار به سرعت با اين بدعت جديد و من درآوردي برخورد كنند و اجازه ندهند اين شهر روي هوا بماند و زيانش را مردم ببرند.

* در پايان خلاصه سوابق شهردار جوان را بخوانيد:

 محمد خسروزاده متولد۱۳۵۷ 
دانشجوي دكتراي شهرسازي از دانشگاه علوم تحقيقات تهران
معاون شهرسازي شهرداري منطقه14 تهران
نماينده سازمان نوسازي شهر تهران و دبير ستاد احيا و نوسازي و بهسازي شهرداري منطقه14
عضو ارشد تخصصي شوراي آموزشهاي شهروندي شهرداري منطقه14 تهران
عضو گروه تحقيق هيِت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات كارمندان شهرداري تهران
جانشين معاون شهرسازي شهرداري منطقه14 تهران
شهردار ناحيه2 منطقه5 شهرداري تهران
فرمانده بسيج شهرداري ناحيه2 منطقه5
معاون شهردار ناحيه4 منطقه5 تهران و عضو كميسيون تحويل ناحيه
رئيس اداره شهرسازي ناحيه6 منطقه5 شهردار ي تهران.
مسئول امور ايثار گران و بسيج شهرداري ناحيه2 منطقه5 تهران.
مدير بحران شهرداري ناحيه2 منطقه5 تهران.