شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : بررسي برنامه‌هاي توسعه محلات منطقه ۲۰
شنبه، 4 آبان 1398 - 08:24 کد خبر:60881

سيزدهمين جلسه برنامه‌هاي توسعه محلات در دومين جلسه ستاد بازآفريني منطقه ۲۰ مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران، كاوه حاجي علي اكبري در اين جلسه با اشاره به اين كه سه ركن محله محوري، برنامه محوري و مشاركت محوري در حوزه برنامه ريزي در شهرداري تهران مورد تأكيد قرار دارد، خاطر نشان كرد: شهرداري تهران تصميم دارد برنامه هاي عملياتي خود را در مقياس فضاي اجتماعي محله متمركز كرده و منابع مالي را متناسب با برنامه ريزي صورت گرفته در هر محله توزيع نمايد.

دبير ستاد بازآفريني پايدار كلانشهر تهران در توضيح ركن دوم، يعني ركن برنامه محوري، عنوان كرد: ضروري است هر اقدامي كه تعريف مي شود، هر منابع مالي كه پيش بيني و تخصيص داده مي شود، مبتني بر يك برنامه باشد.

علي اكبري مشاركت محوري را ركن سوم فرآيند برنامه ريزي دانست و متذكر شد: تدوين برنامه هاي توسعه محلات و رسيدن به اقداماتي كه قرار است انجام شود مي بايست از طريق همكاري و مشاركت همه دخيلان به ويژه اجتماعات محلي و ساكنان محله ها باشد، زيرا تجربه نشان داده كه اين امر تحقق پذيري برنامه ها را بالا مي برد و سطح بالاتري از رضايتمندي را در شهروندان به دنبال خواهد داشت.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اين كه در فرآيند برنامه ريزي و چارچوب نظري تدوين برنامه هاي توسعه محلات، توجه متوازن و متناسب با همه جنبه هاي توسعه در هر محله مدنظر قرار گرفته شده و  از هنگام تعريف مسئله تا اولويت بندي مسائل، چشم انداز سازي و رسيدن به اقداماتي كه مي بايست در هر محله انجام شود، همه با مشاركت و همراهي ساكنان محله صورت گرفته است، از تهيه ۱۸۰ برنامه توسعه محله ظرف يكسال گذشته خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه در سال آينده، ساير محله هاي پايتخت نيز از برنامه هاي توسعه محله برخوردار شوند.

علي اكبري اظهار داشت: اتفاق خوبي كه در سال هاي گذشته در تهران افتاد اين بود كه ساختار ستاد بازآفريني تا مقياس مناطق امتداد يافت و در حال حاضر در ۲۰ منطقه تهران كه بافت فرسوده وجود دارد، ستاد بازآفريني مناطق به رياست شهردار منطقه و با حضور نمايندگان كليه دستگاه هايي كه رؤساي آنها عضو ستاد ملي بازآفريني هستند، برگزار مي شود.

به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، يكي از وظايفي كه براي ستادهاي بازآفريني پايدار مناطق پيش بيني شده، بررسي و تصويب برنامه هاي توسعه و اقدام براي محله هاي شهر تهران است.

در اين جلسه برنامه توسعه محلات منطقه ۲۰ از سوي مدير دفتر توسعه محله¬اي ارائه شد و توسط مدعوين اعم از نمايندگان آستان عبدالعظيم حسني، اداره گاز منطقه ۱۱ تهران، اداره آب و فاضلاب منطقه، اداره فني و حرفه اي شهر ري، مركز بهداشت ري، شركت ساماندهي مشاغل و... مورد بحث و بررسي قرار گرفت و هركدام پيشنهاداتي ارائه دادند.
شهردار منطقه ۲۰ نيز در اين جلسه بر لزوم همكاري و هم‌افزايي بين دستگاه‌ها به منظور حل و بهبود مسائل منطقه به منظور اجرايي شدن بسياري از طرح‌ها تأكيد كرد.

در پايان جلسه مقرر شد ارگان ها نظرات و پيشنهادات خود را ظرف مدت ۱۰ روز كاري به دبيرخانه ستاد بازآفريني منطقه اعلام نمايند.