شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : حمايت از حقوق شهر و شهروندان در لايحه ماليات بر ارزش افزوده
چهارشنبه، 1 آبان 1398 - 06:35 کد خبر:60875

شهرداران كلانشهرهاي كشور ، خواستار حمايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حقوق و منافع شهر و شهروندان در لايحه ماليات بر ارزش افزوده شدند.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل مجمع كلانشهرها، شهرداران كلانشهرها در صد و سومين نشست خود كه به ميزباني شهرداري تهران برگزار شد روند تصويب نهايي برخي از مواد لايحه ماليات بر ارزش افزوده و فرصت ها و تهديداتي كه موجب كاهش درآمد عمومي شهرداري ها مي شود را بررسي كردند و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر حمايت از حقوق شهر و شهروندان در راستاي تامين منابع براي ارائه خدمات عمومي و توسعه پايدار شهرها تاكيد كردند