شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : شهر را بايد براي همه شهروندان ايمن كنيم
شنبه، 20 مهر 1398 - 10:42 کد خبر:60866

هر آنچه  بالقوه و يا حتي بالفعل به ايمني شهر و شهروندان مربوط مي شود در حوزه مسئوليتي مديريت hse قرار دارد و بايد مسئولين اين حوزه، شهر را براي شهروندان ايمن كنند.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك سيد حميد موسوي شهردار اين منطقه با بيان مطلب فوق در جلسه با مسئول و كارشناسان اداره hse  شهرداري منطقه يك اظهار داشت: پيشگيري از رخدادهاي خطرساز احتمالي در پروژه هاي شهري نيازمند ارتقاء دانش روز مديريت hse در تمام بخش هاي شهرداري است.

وي با بر شمردن اهميت پيشگيري از رخدادهاي خطر ساز احتمالي در پروژه هاي شهري، خواستار ورود جدي تر ناظرين، رابطين و پيمانكاران شهرداري و مسئول و كارشناسان اداره hse به اين موضوع شد و خاطر نشان كرد: واحد hse يك مجموعه فانتزي نيست و بايد باور سازماني بشود چرا كه در همه اجزاي شهر تصميمات و نظرات كارشناسي اين اداره تاثير دارد. 

اين مقام مسئول نظارت بر گودهاي پر خطر، كارگا ه هاي فعال و غير فعال ساختماني، استاندارد سازي تاور كرين ها را از ديگر موارد مورد توجه اين اداره دانست كه بايد با نظارت مستمر رصد شوند.

موسوي افزود: بايد نگاه ايمني را بعنوان يك فرهنگ غالب در شهر و شهروندان معرفي كنيم و مجموعه مديريت شهري بطور جدي پيگير ارتقاء دانش روز اين حوزه در تمام بخشهاي مختلف  از جمله پروژه هاي زير نظر مجموعه شهرداري است.

وي گفت: نظام گزارشگيري و مستندسازي از مجموعه عوامل درگير در پروژه ها و فعاليتهاي مديريت شهري در خصوص hse، ضمن تجميع روشها و تكنيك هاي رفع مشكلات ايمني مي تواند يك مستند مبتني بر تجارب موفق و دانش فني ايجاد كند.