شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : درخت وقتي براي مالك مانع سود شود مورد بي مهري قرار مي گيرد
سه شنبه، 16 مهر 1398 - 10:49 کد خبر:60862

مالكين باغات شمال تهران بدليل عدم بهره مندي از منافع حاصله از بارگذاري عرصه، درختان را مورد بي مهري و كم توجهي قرار مي دهند.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك سيد حميد موسوي شهردار اين منطقه در جمع كارشناسان و ناظرين فضاي سبز نواحي ده گانه شمال تهران با بيان مطلب فوق اظهار داشت: قوانين بايد مشوق مالكين به نگهداشت درختان شود حال وقتي مي بينند درخت برايشان سود نداشته و از حقوق مالكانه يشان محروم شده اند سعي در از بين بردن اين درختان با بي توجهي مي كنند حال آنكه ناظرين و كارشناسان مي توانند با مداخله، گرفتن احكام قضايي، جايگزيني كاربري براي توليد ارزش و ثروت برابر قوانين براي آنها اين سرمايه ها را حفظ كنند.

موسوي افزود: حفظ باغات، درختان و فضاي سبز نيازمند رصد، آسيب شناسي و ارائه راه حل هاي سودمند در قالب سند توسعه فضاهاي سبز و نقشه راه است.

شهردار منطقه يك تصريح كرد: كارشناسان و ناظرين فضاي سبز بايد از دانش ، اندوخته ها، تجربيات خود نقشه راه تبيين كنند تا بدانيم براي موفقيت بيشتر در حفظ و توسعه فضاي سبز چه اقدامات و راهكارهايي بايد داشته باشيم.

وي گفت: امروزه فضاي سبز براي منطقه يك ، يك اصل است ، وقتي شعار تغيير رويكرد سرمايه گذاري از بخش  مسكن به گردشگري را مي دهيم ابزار اين گردشگري، فضاي سبز است حال چه در داخل باغ ها ي شخصي چه در بوستان ها و چه در معابر باشد.

موسوي تاكيد كرد: حفظ وضع موجود وظيفه اصلي ماست ولي در كنار حفظ بايد به گسترش و توسعه فضاهاي سبز هم توجه كنيم و ناظرين در خط مقدم دفاع از صيانت و حفظ فضاهاي سبز، بايد با ارايه پيشنهادات كارشناسانه و راهكارهاي مفيد فرصت لازم را براي تغيير و اصلاح ضوابط و روش ها ايجاد نمايند تا بتوان سند توسعه فضاي سبز را تدوين نمود.