شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : پيام مهندس صفا صبوري ديلمي معاون فني و عمراني شهرداري تهران به مناسبت فرارسيدن هفته تهران
سه شنبه، 16 مهر 1398 - 05:33 کد خبر:60858

 

امسال با گسترش ويژه برنامه هاي مربوط به گراميداشت روز تهران به هفته تهران، يك روز نيز به روز پياده راه ها و گذرگاه هاي پايتخت اختصاص يافته است. براي شهري كه در طول توسعه ۲۰۰ ساله خود، بخش قابل توجهي از فضاهاي عمومي را در اختيار معابر سواره رو گذاشته، روز نكوداشت پياده راه ها و گذرگاه ها فرصتي مغتنم براي يادآوري دوباره اين نكته است كه خودرومحوري در فضاهاي شهري، لزوما نه به معناي توسعه يافتگي بلكه مترادف با توسعه زدگي است!

اين دوره از گراميداشت روز تهران به شعار بازشناسي هويت اين شهر مزين شده است. در تمام كلانشهرهايي كه پروژه هاي احداث بزرگراه هاي طبقاتي، پل هاي بتني و معابر عريض سواره رو، عابران پياده را مهجور ساخته، بسياري از عناصر تاريخي و فرهنگي هويت زا نيز قرباني همين توسعه خودرومحور شده است. تهران كه روزگاري در سفرنامه هاي جهانگردان خارجي با مسيرهاي هموار، نهرهاي روان و چنارهاي سر به فلك كشيده شناخته مي شد، حالا پس از تحقق چشم اندازهاي چند سند توسعه هنوز از پياده راه هايي مناسب برخوردار نيست؛ معابري كه كودكان، سالخوردگان و شهروندان كم توان جسمي نيز بتوانند همانند ديگر شهروندان جامعه از مواهب آن برخوردار شوند. امروزه بهره مندي از چنين پياده راه هايي نه تنها يكي از اصلي ترين خواسته هاي شهروندان از مديريت شهري بلكه بخشي از همان هويت گمشده اي است كه روزگاري تهران را در آيينه نگاه ديگران به شهري چشم نواز تبديل مي كرد و حالا نيز بايد پس از يك دوره فترت، بازيافته شود.

معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، اگرچه از لزوم اجراي پروژه هاي عظيم عمراني غافل نبوده است اما ضرورت هاي توسعه قلمرو عمومي شهر از طريق حذف كارگاه هاي عمراني غيرضروري، بهسازي معابر سواره و البته بهبود وضعيت پياده راه ها را مقدّم مي داند. چه اينكه نگاهي به پروژه هاي به ثمر نشسته طي ماه هاي گذشته نيز مويد همين نقطه نظر است؛ ديدگاهي كه باور دارد ارتقاي كيفيت زندگي در شهر تهران در كنار اجراي پروژه هاي كلان عمراني، با نگاهي عميق و جدي به نگاهداشت شهر، بهبود كيفي و توسعه معابر پياده و استانداردسازي خدمات ارائه شده به شهروندان عزيز تهراني حاصل خواهد شد.