شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : "شناسايي منابع آلاينده" و تهيه "اطلس محيط زيست"
سه شنبه، 9 مهر 1398 - 11:48 کد خبر:60848

در جلسه نظارت ستادي عملكرد محيط زيستي منطقه21، از اقدامات شاخص محيط زيستي ورودي غربي پايتخت تقدير شد. 
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه21، در اين جلسه كه با حضور انصاري مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهر تهران و رحماني شهردار ورودي غربي پايتخت برگزار گرديد، گزارشي جامع از ويژگي هاي منحصربفرد منطقه21، اطلاعات محيطي و جمعيت شناسي، اقدامات و فعاليت هاي شاخص صورت گرفته و همچنين ترسيم چشم انداز پيش روي اين منطقه در مباحث محيط زيست شهري ارائه شد. 
رحماني شهردار منطقه21 در اين جلسه ضمن تاكيد بر "تلفيق صنعت و سكونت" در محدوده ورودي غربي پايتخت گفت: دو مقوله وجود "زمين هاي باير" و "استقرار صنايع" در منطقه21 در گذشته جز تهديدات اين منطقه محسوب مي شدند، اما امروز در سايه "مشاركت و مسئوليت هاي اجتماعي كارخانجات"؛ اين دو مورد به فرصت هاي مطلوب منطقه اي تبديل شده اند. 
انصاري مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهر تهران در جريان برگزاري جلسه مذكور، با تقدير از وجود ديدگاه محيط زيستي در مجموعه مديريت شهري منطقه21 افزود: "شناسايي منابع آلاينده" و "تهيه اطلس محيط زيست" در منطقه21 به صورت جدي درحال انجام بوده و باتوجه به اينكه ابزارهاي قانوني انجام اين امر در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست است؛ مي بايست "كميته پايش صنايع" به سرعت تشكيل و فعال شود. 
لازم به ذكر است؛ در پايان جلسه نظارت ستادي عملكرد محيط زيستي منطقه21، اعضاي حاضر در جلسه از چند پروژه محيط زيستي فعال در ورودي غربي پايتخت بازديد كردند.