شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : احياي شبكه قنات ها در منطقه ۱۳
دوشنبه، 8 مهر 1398 - 07:39 کد خبر:60841

شهردار منطقه ۱۳ از احياي شبكه قنات هاي سليمانيه ، عزيزيه و ترقي با هدف حفاظت از محيط زيست در اين منطقه خبر داد. 

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۳، مرتضي رحمان زاده، شهردار منطقه با بيان اينكه قنات يكي از عمده ترين منابع تامين آب به شمار مي رود، گفت: شبكه قنات هاي سليمانيه، عزيزيه و ترقي با هدف مديريت صحيح آب و آبياري ها به منظور حفاظت از محيط زيست با اقدامات مختلف در اين منطقه احيا شد. 

به گفته وي احداث مسير انحرافي قنات عزيزيه به طول ۵۰۰ متر در عمق ۵۰ متري جهت رفع خطر از  آب بند ايجاد شده  در زير بيش از ۲هزار ملك مسكوني، رفع انسداد قنات عزيزيه ، احياي قنات سليمانيه و رفع موارد خطر زاي موجود درآن به متراژ تقريبي ۱۰۰ متر طول در عمق ۳۰ متري زمين، شناسايي دقيق مسير قنات به متراز ۵۰۰ متر طول از خيابان پيروزي تا ميدان مادر، احداث شاخه انحرافي قنات ترقي به جهت آبگيري مخزن  آب ابياري فضاي سبز به حجم هزار متر مكعب  و اصلاح و افزايش بهره برداري قنات ترقي با كاركزاري لوله هاي كاروگيت ۲۰۰ از جمله اقدامات اين منطقه در بحث احياي شبكه قنات هاست.