شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : آغاز عمليات اجرايي پروژه بازآفريني پل ذوالفقار در منطقه 2 در ماه جاري
سه شنبه، 2 مهر 1398 - 09:19 کد خبر:60832

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در جلسه ستاد بازآفريني پايدار منطقه 2 كه با هدف بررسي برنامه توسعه محله فرحزاد و با حضور شهردار منطقه برگزار شد، از آغاز عمليات اجرايي پروژه بازآفريني پل ذوالفقار در ماه جاري خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران، كاوه حاجي علي اكبري در جلسه ستاد بازآفريني پايدار منطقه 2 كه با حضور شهردار منطقه و ساير اعضاء ستاد برگزار شد، با بيان اين كه محله فرحزاد جزء 5 محله اوليه اي بود كه تهيه برنامه توسعه براي آن به شكل پايلوت در سازمان نوسازي شروع شد و به عنوان الگويي براي تهيه برنامه توسعه در ساير محله هاي فرسوده و ناكارآمد قرار گرفت، عنوان كرد: سال گذشته در تدوين برنامه پنج ساله شهرداري، سطح سومي به نام سطح برنامه هاي توسعه محله پيش بيني شد و همزماني آن با اقداماتي كه براي تهيه برنامه توسعه محلات از اوايل سال 97 در سازمان نوسازي شروع شده بود، باعث شد تفاهم نامه اي ميان سازمان نوسازي و معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران براي تحقق اين مهم منعقد گردد.

مدير عامل سازمان نوسازي شهر تهران با اشاره به اين كه مقرر شده برنامه توسعه محلات در برنامه شهرداري تهران قرار گيرد، گفت: با تمهيداتي كه پيش بيني شده مي توان استنباط كرد كه از سال آينده اقداماتي كه شهرداري تهران در مقياس محله ها قرار است انجام دهد، مبتني بر برنامه هاي توسعه محلات باشد.
 
دبير ستاد بازآفريني كلانشهر تهران افزود: برنامه توسعه محلات مي بايست در مقياس محله و با مشاركت و اتفاق نظر دخيلان تهيه شده باشد و در ستاد بازآفريني منطقه مربوطه مورد تصويب قرار گيرد.
 
علي اكبري با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان نوسازي شهر تهران با محوريت دفتر توسعه محله اي فرحزاد و با هماهنگي شهرداري منطقه 2 از تهيه طرح پروژه محور فرحزادي و آغاز عمليات اجرايي پروژه بازآفريني پل ذوالفقار در اين منطقه در ماه جاري خبر داد.

ضرورت حضور دبير شوراياري محله ها به عنوان نمايندگان مردم در جلسات مربوط به بررسي برنامه توسعه محلات در ستادهاي بازآفريني مناطق از جمله نكاتي بود كه از سوي مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در اين جلسه مورد تأكيد قرار گرفت. 
رسول كشت پور شهردار و رئيس ستاد بازآفريني پايدار منطقه 2 نيز در اين جلسه بر تحقق¬پذيري پروژه¬هاي پيشنهادي در برنامه توسعه محله¬اي فرحزاد تأكيد كرد و ضمن اشاره به همكاري¬ سازنده ميان سازمان نوسازي شهر تهران و شهرداري منطقه 2، چشم¬انداز محله فرحزاد را با وجود برنامه¬هاي توسعه مثبت ارزيابي كرد.

به گفته شهردار منطقه 2 احداث مجموعه ورزشي، بازگشايي معابر، تأمين روشنايي، رفع معضل اعتياد، احداث ايستگاه انتظامي، صدور پروانه ساختماني، استفاده از پتانسيل ساكنان و جلب مشاركت مردم و... از جمله برنامه هايي است كه در دستور كار منطقه قرار دارد.

در اين جلسه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در بافت فرسوده منطقه 2 از سوي محمد حسين مظفريان معاون شهرسازي و معماري و دبير ستاد بازآفريني پايدار منطقه 2 ارائه و برنامه هاي آتي تشريح شد.

محمدرضا ابراهيمي مدير دبيرخانه ستاد بازآفريني پايدار كلانشهر تهران نيز در اين جلسه به تشريح ساختار، مأموريت ها و اهداف شكل گيري ستاد بازآفريني پايدار پرداخت و بر اهميت تشكيل منظم جلسات ستادهاي بازآفريني مناطق با حضور حداكثري اعضاء تأكيد كرد.

شايان ذكر است در اين جلسه گزارش برنامه توسعه محله فرحزاد توسط مدير دفتر توسعه محله¬اي ارائه شد و با همكاري حاضرين در جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.