شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : اتمام عمليات حفاري حساس ترين بخش تونل- زيرگذر امتداد خيابان استادمعين
دوشنبه، 1 مهر 1398 - 11:19 کد خبر:60829

معاون فني و عمراني شهرداري تهران، از اتمام مرحله پنجم عمليات حفاري تونل استاد معين خبر داد.

به گزارش شهردارآنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس صفا صبوري ديلمي ضمن اعلام خبر فوق افزود: مرحله پنجم عمليات حفاري تونل استاد معين كه شامل حفاري بخش فوقاني تونل بوده و حساس ترين مقطع حفاري به شمار مي آمد، بدون هيچ گونه حادثه به اتمام رسيد و اجراي آخرين مرحله حفاري اين تونل ۷۳ متري شامل كف برداري تونل، به سرعت آغاز شده است.

مهندس صبوري با يادآوري اين نكته كه بخش تونلي پروژه احداث تونل -زيرگذر امتداد خيابان استاد معين، از زير حجم گسترده اي از شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و همچنين كانال جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي عبور كرده است، افزود: اين در حالي است كه خط ۴ مترو نيز در بخش تحتاني تونل مذكور قرار دارد. مجموعه اين مشخصات فني به همراه روباره ۵ متري تونل استاد معين، سبب شده است كه اين پروژه يكي از حساس ترين پروژه هاي تونلي پايتخت محسوب شود.

مهندس صبوري، اتمام مرحله ششم حفاري، عايق كاري، آرماتوربندي و در نهايت لاينينگ نهايي را از جمله گام هاي بعدي در جهت تكميل عمليات سازه اي تونل استادمعين ذكر و ابراز اميدواري كرد عمليات لاينينگ نهايي هشتمين تونل ترافيكي پايتخت، در نيمه نخست آذرماه سال جاري به اتمام برسد.

به گفته مهندس صبوري، در حالي كه پيشرفت مرحله حفاري تونل استاد معين به مرز ۹۰ درصد رسيده، پيشرفت عمليات اجرايي پروژه از مرز ۶۸درصد فراتر رفته است. لازم به ذكر است با بهره برداري از اين زيرگذر تونلي، ضمن اتصال معابر شمالي و جنوبي خيابان آزادي، از ترافيك كندروهاي خيابان و ميدان آزادي كاسته شده و وضعيت تردد در مسيرهاي امتداد بلوار استاد معين بهبود مي يابد.