شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تقدير از طرح بهسازي معابر سواره رو و تاكيد بر بازآفريني معابر پياده رو
یکشنبه، 31 شهریور 1398 - 08:33 کد خبر:60825

عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران، خواستار اقدام جدي معاونت فني و عمراني شهرداري تهران در جهت بازآفريني و بهبود وضعيت معابر پياده رو شد.

به گزارش شهردارآنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، شهربانو اماني كه در جريان ديدار با مهندس صفا صبوري ديلمي معاون فني و عمراني شهرداري تهران و مديران ارشد اين معاونت سخن مي گفت، از اقدام اثربخش و توام با صرفه جويي اقتصادي معاونت فني و عمراني در طرح بهسازي معابر شهر تهران تقدير كرد و گفت: تدابير اين معاونت مي بايست به سطح معابر پياده رو نيز تسري يابد.

وي از كيفيت، دقت و سرعت به عنوان شاخصه هاي بارز فعاليت هاي عمراني پايتخت ياد كرد و با تاكيد بر اينكه رويكرد معاونت فني و عمراني در جهت صرفه جويي و كاهش هزينه هاي تمام شده پروژه هاي عمراني به ويژه در شرايط كمبود منابع مالي راهگشا بوده است، بر لزوم ثبت و مستند نگاري تجربيات و درس آموخته هاي حاصل از اين اقدامات تاكيد كرد.

اماني، اقدامات معاونت فني و عمراني در جهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام و همچنين بهبود وضعيت روكش معابر را زمينه ساز افزايش سطح رضايتمندي شهروندان دانست و با اشاره به طرح جمع آوري كارگاه هاي عمراني غيرضروري به عنوان يكي از تصميمات مثبت و اثربخش مديريت شهري، تداوم اين فعاليت ها را عاملي در جهت ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي ارزيابي كرد.

عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران، با بيان آنكه توسعه شهري مبتني بر حمل و نقل عمومي، شالوده اصلي رويكردهاي جديد مديريت شهري در زمينه فعاليت هاي عمراني است، از مديران و كارشناسان معاونت فني و عمراني خواست تا با برگزاري نشست هاي تخصصي، به معرفي و عملياتي شدن هر چه بهتر رويكردهاي جديد كمك كنند.

گفتني است در اين نشست، گزارشي از آخرين وضعيت اجرايي پروژه هاي معاونت فني و عمراني شهرداري تهران ارائه و برنامه زمان بندي تكميل و آماده سازي طرح هاي اولويت دار تشريح شد.