شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : نحوه خدمات رساني و اقدامات خادمين الحسين بررسي شد
شنبه، 30 شهریور 1398 - 07:55 کد خبر:60822

نحوه خدمات رساني و اقدامات خادمين الحسين بررسي شد

مديرعامل سازمان مديريت پسماند با حضور در شهر كربلا نحوه خدمات رساني و اقدامات خادمين الحسين را بررسي كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند، دكتر صدرالدين عليپور با عنايت به دستور دكتر مجتبي يزداني- معاون خدمات شهري و محيط زيست شهرداري و تاكيد دكتر پيروز حناچي- شهردار تهران، به همراه مهندس كرمي- مشاور و مدير كل حراست شهرداري تهران و تيم اجرايي به منظور بررسي تسطيح مسير نجف به كربلا و ايجاد سهولت در تردد زائرين عازم كشور عراق شدند.

عليپور پس از بازديد از مسير نجف به كربلا، در جلسه اي با مسئولين عتبه عباسيه و عتبه حسينيه در كربلا، علاوه بر بررسي اقدامات انجام شده توسط نيروهاي خدمات شهري، كمبودها و خلاها و نيازهاي زائرين كه در راستاي وظايف سازمان است را بررسي و تمهيدات لازم را براي رفع آن تشريح كرد.