شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : جلب مشاركت شركت‌هاي توليدي و صنعتي منطقه ۲۱ در مديريت بهينه پسماند
شنبه، 30 شهریور 1398 - 05:48 کد خبر:60821
شركت‌هاي توليدي و صنعتي مستقر در محدوده منطقه ۲۱، مشاركت همه جانبه و مطلوبي در زمينه مديريت بهينه پسماندهاي خشك خود با مديريت شهري ورودي غربي پايتخت دارند.
 
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۲۱، سياوش زابلي معاون خدمات شهري و محيط زيست اين منطقه با اعلام خبر فوق گفت: پيرو تاكيد شهردار منطقه ۲۱ مبني بر مديريت اصولي و تفكيك در مبداء پسماند و بهره‌گيري از ظرفيت واحدهاي توليدي در بافت غالب صنعتي ورودي غربي پايتخت، طي سال‌هاي ۹۷ و نيمه اول ۹۸ تعداد ۹۱ مورد تفاهم نامه همكاري في مابين شهرداري، پيمانكار جمع آوري پسماند و صنايع منعقد شده است.
 
وي در ادامه افزود: در حال حاضر ميانگين جمع آوري پسماندهاي خشك قابل بازيافت در بخش شركت هاي توليدي و صنعتي به حدود دو تن در روز رسيده است.
 
معاون خدمات شهري و محيط زيست منطقه ۲۱ همچنين تاكيد كرد: طي هفته گذشته حدود بيست تن از انواع پسماندهاي خشك شركت هاي توليد مواد غذايي، به محل ايستگاه پردازش منطقه ۲۱ انتقال يافت و مورد بازيافت قرار گرفت. 
 
زابلي در خاتمه ابراز اميدواري كرد كه اين روند تا جلب مشاركت حداكثري و عقد تفاهم نامه همكاري با كليه مراكز و واحدهاي توليدي و صنعتي منطقه۲۱ ادامه يابد.