شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : نشست معاونان فني و عمراني مناطق ۲۲گانه
چهارشنبه، 27 شهریور 1398 - 04:50 کد خبر:60814

معاون فني و عمراني شهرداري تهران از معاونان فني و عمراني مناطق ۲۲گانه خواست تا با حضور مستمر ميداني، در جهت رفع مشكلات روكش آسفالت معابر، پياده روها و انهار تلاش كنند.

به گزارش پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس صفا صبوري ديلمي كه در نشست معاونان فني و عمراني مناطق ۲۲گانه سخن مي گفت، از امكان تردد ايمن و بي دردسر در سطح معابر و پياده روها به عنوان بخشي از مهمترين خواسته هاي شهروندان از حوزه معاونت فني و عمراني ياد و تاكيد كرد: نبايد اجازه داد رويكرد پروژه محور كه به دنبال گسترش ساخت و سازهاي عمراني است، بر فعاليت هاي مربوط به نگهداشت شهر غلبه پيدا كند.

مهندس صبوري با تاكيد بر لزوم استقرار "نظام پذيرش اجتماعي" در مراحل تعريف و طراحي پروژه هاي عمراني، لزوم هماهنگي طرح ها با نيازها و خواسته هاي درست ساكنان محلي را امري حائز اهميت دانست و يادآور شد: دغدغه هاي اصلي شهروندان در زمينه لزوم برخورداري از معابر و پياده راه هاي مناسب، نبايد در خلال تلاش براي توسعه زيرساخت ها مورد غفلت قرار گيرد.

وي با بيان آنكه تا كنون در راستاي اجراي طرح بهسازي معابر شهر تهران بيش از ۴۵۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر پايتخت پخش و اجرا شده است، اجراي چنين حجمي از عمليات روسازي و مرمت به منظور نگهداشت معابر را امري بي سابقه ذكر و در عين حال اضافه كرد: فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه، هنوز از تناسب كافي با ميزان آسيب هاي واره به سطح معابر برخوردار نيست و از اين رو اقداماتي در حال برنامه ريزي است تا ميزان توليد و پخش آسفالت از مرز ۳ هزار تن در روز فراتر رود.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران، با يادآوري اينكه ارتقاي كيفيت زندگي صرفا و لزوما با احداث معابر جديد يا تعريض معابر موجود حاصل نمي شود، تلاش براي فراهم ساختن معابر و انهار مناسب و پياده راه هاي ايمن را به عنوان اولويتي اساسي در رويكرد عمراني مديريت شهري برشمرد و از معاونان فني و عمراني مناطق ۲۲گانه خواست، براي تدوين يك برنامه منسجم در اين زمينه اقدام كنند.

گفتني است در نشست اخير معاونان فني و عمراني مناطق ۲۲گانه، علاوه بر بررسي عملكرد مناطق در طرح بهسازي معابر، درباره راهكارهاي ايجاد آمادگي براي مواجهه با فصل بارش بحث و تبادل نظر شد.