شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : انجام پروژه هاي شهري ورودي غربي پايتخت به "شيوه مشاركتي"
شنبه، 9 شهریور 1398 - 06:03 کد خبر:60779

كاظمي اسفه مديركل دفتر شهردار تهران طي بازديدي چندساعته از "پروژه هاي مشاركتي" بهره برداري شده و در دست انجام منطقه21 با هدف ارزيابي وضعيت موجود از اين منطقه ديدن كرد. 
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه21، كاظمي اسفه مديركل دفتر شهردار تهران طي اين بازديدهاي ميداني كه با همراهي رحماني شهردار و جمعي از مديران ارشد شهري منطقه21 انجام شد؛ گفت: مديريت شهري ورودي غربي پايتخت به خوبي با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود، توانسته گام هاي موثري را در انجام پروژه ها و زيرساخت هاي شهري با استفاده از "روش هاي نوين مشاركتي" بردارد. 
وي در همين راستا تاكيد كرد: با توجه به اوضاع مالي كنوني سازمان بزرگ شهرداري تهران و كمبود نقدينگي ها، انجام پروژه هاي شهري با "روش مشاركتي" مي تواند الگويي سازنده و تمام عيار براي ادامه فعاليت هاي عمراني-زيرساختي در ساير مناطق كلانشهر تهران باشد. 
رحماني شهردار منطقه21 نيز در ادامه اين بازديد ميداني با بيان اين نكته مهم كه "شهر تهران؛ جز در سايه مشاركت و همدلي همه جانبه شهروندان با مجموعه مديريت شهري پايتخت اداره نخواهد شد"، گريزي به شعار شهردار كلانشهر تهران مبني بر "تهران؛ شهري براي همه" زد كه در حقيقت، نمود واقعي تعامل همه سويه است. 
وي همچنين تصريح كرد: اگر شهروندان؛ نظرات و مشاركت هاي خود را موثر در انجام امور شهري بدانند، به كمك مديريت شهري مي شتابند و خود را در قبال ايجاد و يا حفظ شهري نمونه مسئول مي دانند. 
شهردار منطقه21 با اشاره به استقبال صنايع، كارخانجات و بخش هاي خصوصي فعال مستقر در محدوده اين منطقه از انجام پروژه هاي مشاركتي در قالب مسئوليت هاي اجتماعي گفت: مبحث "مشاركت" به عنوان حلقه اي مفقوده در بين انجام مسئوليت هاي اجتماعي صنايع بود كه بحمدا... اين امر به خوبي توسط مديريت شهري منطقه21 محقق شده است. 
بنا بر اين گزارش؛ طي اين بازديد ميداني چندساعته، مديركل دفتر شهردار تهران از پروژه هاي مشاركتي منطقه21 مانند تقاطع هاي دوگاز و فتح-باغستان، بوستان هاي جنگلي بهمن و التيام، بازار قطعات يدكي خودرو، بازار گل و گياه شهيد لشگري، مجتمع نان نيكي، كافه رستوران پلاك پنج، معبر مشاركتي54، مخازن جمع آوري آب هاي سطحي و همچنين شبكه جديد آبرساني ديدن كرد.