شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : پويش "دوشنبه هاي ورزشي" با مشاركت كارخانجات داروپخش
دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 09:29 کد خبر:60777

پويش "دوشنبه هاي ورزشي" اين هفته منطقه ۲۱ با مشاركت كارخانجات داروپخش و در سايه انجام مسئوليت هاي اجتماعي اين شركت داروسازي برپا شد.
 
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۲۱، حسين معيني كربكندي معاون امور اجتماعي و فرهنگي اين منطقه با بيان خبر فوق گفت: زندگي ماشيني امروز، شهروندان را بي تحرك كرده؛ در همين راستا انجام مرتب فعاليت هاي بدني در قالب برپايي پويش "دوشنبه هاي ورزشي" فرصت مغتنمي را براي شهروندان فراهم آورده است.

وي در ادامه افزود: مديريت شهري منطقه ۲۱ با بهره گيري از ظرفيت صنايع و تشويق آنان به انجام مسئوليت هاي اجتماعي توانست پويش "دوشنبه هاي ورزشي" اين هفته را با مشاركت كارخانجات داروپخش و در محوطه اين كارخانه با حضور كاركنان اين شركت و جمعي از مديران ارشد شهري منطقه ۲۱ برگزار كند كه اين برنامه ورزشي با استقبال بي نظير و پرشور كاركنان شركت داروپخش همراه شد.

معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه ۲۱ در پايان ابراز اميدواري كرد كه با انجام برنامه هاي مشاركتي از اين قبيل بتوان كارخانجات مستقر در محدوده اين منطقه را هرچه بيشتر به سمت انجام مسئوليت هاي اجتماعي شان سوق داد.